VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Regjeringen

17 talar med dette nøkkelordet


2013

Erna Solberg
Målet er et samfunn, og en verden, med muligheter for alle
Tiltredelseserklæring fra regjeringen Solberg
Stortinget, 18. oktober 2013


Jens Stoltenberg
Arbeiderpartiet skal kjennetegnes av rettferdighet, frihet og fornyelse
Arbeiderpartiets landsstyre
Arbeidersamfunnets plass, Oslo, 17. september 2013


Hadia Tajik
Deltakelse
Lansering av nytt kulturløft
Oslo, 11. august 2013


Liv Signe Navarsete
Systemtvang og motmakt
Senterpartiets landsmøte
Hotel Alexandra, Loen, 5. april 2013


Grete Faremo
Risikoerkjennelse, ledelse og kultur
Innlegg under pressekonferanse om stortingsmeldingen "Terrorberedskap"
Politihøgskolen, Oslo, 20. mars 2013


Hadia Tajik
Det neste store kulturløftet
Stortingsmelding om Regjeringens internasjonale kulturinnsats
Nasjonalbiblioteket, Oslo, 15. mars 2013


2012

Harald 5
Smått og stort
Hans Majestet Kongens tale ved Stortingsmiddagen
Slottet, 25. oktober 2012


Harald 5
Frihet og trygghet
Åpning av det 157. Storting
Stortinget, 2. oktober 2012


2005

Jens Stoltenberg
Et Norge med mer fellesskap og rettferdighet
Tiltredelseserklæring fra regjeringen Stoltenberg II
Stortinget, 19. oktober 2005


2004

Per-Kristian Foss
Finanstalen 2005
Storinget, 6. oktober 2004


2002

Per-Kristian Foss
Finanstalen 2003
Presentasjon av Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2003
Stortinget, 3. oktober 2002


1979

Odvar Nordli
Solidaritet er en livsform
1. mai-tale (utdrag)
Stavanger, 1. mai 1979


Odvar Nordli
Vår politikk er å sikre sysselsettingen
Faglig-politisk tillitsmannskonferanse
Oslo, 22. januar 1979


1978

Odvar Nordli
Smertefull omstilling
Debatt om tillegg til langtidsprogrammet og revidert nasjonalbudsjett
Stortinget, 8. juni 1978


1974

Trygve Bratteli
Demokratiet og sosialismen som samlingsmerke
Arbeiderpartists Landsstyremøte
30. august 1974


1913

Fredrikke Marie Qvam
Følg vort Exempel!
Den Internationale Kvindestemmerets-Alliances 7de Kongres
Budapest, juni 1913


1872

Johan Sverdrup
Mistillid
Debatt om uttalelse av mistillit til Kongens råd
Stortinget, 14. mai 1872