VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1974

14 talar er frå dette året


Trygve Bratteli
Filosofien bak velferdsstaten
1974


Odvar Nordli
Arbeiderpartiet i dag og i morgen
1974


januar

Trygve Bratteli
Bedre stabilitet og tryggere arbeidsplasser
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1974


Berit Ås
Det sure nedfalls virkning på den menneskelige organisme
Interp. Fra repr. Stordrange om kontakt med luftforurens. lands regj. og intern. institusj. for å redusere eller stanse giftig nedfall.
Stortinget, 9. januar 1974


mars

Martin Gunnar Knutsen
Samling av venstrekreftene på marxismens og leninismens grunn
Åpningsinnlegg på NKPs utvidede landskonferanse
Oslo, 23. mars 1974


Reidar T. Larsen
Grip sjansen!
Ekstraordinær landskonferanse i NKP
Folkets Hus, Oslo, 24. mars 1974


april

Trygve Bull
Menneskene må også erobres innenfra
Stiftelsesmøte for Fremtiden i våre hender
Nadderudhallen, 25. april 1974


Erik Dammann
Det glade vanvidd
Stiftelsesmøte for Fremtiden i våre hender
Nadderudhallen, 25. april 1974


august

Trygve Bratteli
Demokratiet og sosialismen som samlingsmerke
Arbeiderpartists Landsstyremøte
30. august 1974


oktober

Reiulf Steen
Partiet vårt som vi vil ha det
Oslo Arbeidersamfunn, 8. oktober 1974


Gro Harlem Brundtland
Vernearbeid innenfor bygg og anlegg
Stortinget, 11. oktober 1974


Gro Harlem Brundtland
Barnefamilienes levekår
Stortinget, 31. oktober 1974


november

Trygve Bratteli
Et lite lands utenrikspolitikk
Innlegg i Stortinget
Oslo, 19. november 1974


desember

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1974


Personar fødde eller døde i 1974