VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Lovgivning

18 talar med dette nøkkelordet


2013

Trine Skei Grande
Vi er ikke et fullt ut likestilt land
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Hans Olav Syversen
Vi har tatt skritt for skritt siden 1913
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Audun Lysbakken
En politisk markering for framtiden
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Erna Solberg
Vi er kommet et ganske langt stykke på vei
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Lars Peder Brekk
Kvinnene fikk ikke stemmerett - det var en kamp de kjempet og vant
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


2008

Thorbjørn Jagland
Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?
Universitet i Bergen, 12. februar 2008


1981

Jo Benkow
Eiendom for alle
Årsmøte i Vest-Agder Høyre
1981


1927

Johan Ludwig Mowinckel
Venstres syn og Venstres opgaver
Valgkamp mai - juni
1927


1842

Peder Fauchald
Jødeparagrafen, og Grundlovens Aand
Debatt om jødeparagrafen i Grunnloven
Stortinget, 9. september 1842


Peter Hersleb Harboe Castberg
Guds Omsorg omfatter ogsaa Jøden
Debatt om jødeparagrafen i Grunnloven
Stortinget, 9. september 1842


Hans Holmboe
Ethvert Menneske er vor Næste
Debatt om jødeparagrafen i Grunnloven
Stortinget, 9. september 1842


Jens Lauritz Arup
En Plet paa Frihedens blanke Skjold
Debatt om jødeparagrafen i Grundloven
Stortinget, 9. september 1842


1836

Jonas Anton Hielm
Communens samtlige Medlemmer udgjøre selv Communen
Debatt om formannskapslovene
Stortinget, 24. november 1836


1830

Jacob Aall
Berværkseiernes Krav
Debatt om ny bergverkslov
Stortinget, september 1830


1828

Hans Riddervold
Grundlovens Aand, og vidløftigere Bestemmelser angaaende Valgene
Stortinget, 3. juni 1828


1827

Jacob Aall
Bergværkerne og den frie Besiddelses-Ret
Debatt om utkast til lov om bergverkene
Stortinget, 17. juni 1827


1821

Peder Flor
For Lovene burde alle være lige
Stortinget, 9. mai 1821


Jacob Hoel
Adels-Privilegiernes Ophævelse
Stortinget, 9. mai 1821