VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1972

11 talar er frå dette året


januar

Trygve Bratteli
Verden står ikke stille
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1972


februar

Sverre Knutsen
Stalin - en stor revolusjonær
Det Norske Studentersamfunn, 12. februar 1972


Rune Slagstad
Hvorfor Stalin ikke var en stor revolusjonær
Det Norske Studentersamfunn, 12. februar 1972


mai

Tron Øgrim
Monopolkapitalens diktatur eller folkets diktatur
Etterord til talen holdt i Studentersamfundet, 1970 - etterord mai 1972, mai 1972


juni

Knut Frydenlund
Tilslutning til Det Europeiske Fellesskap
Stortinget, 6. juni 1972


august

Trygve Bratteli
Foran EF-avstemningen
Gjøvik, 23. august 1972


Sigbjørn Hølmebakk
Varmen fra et gammelt halmbål
Tale ved Folkebevegelsens aksjonsuke i Tromsø, 26. august 1972


september

Trygve Bratteli
Samarbeid mellom nasjonene
Telavåg, 3. september 1972


Trygve Bratteli
Vi bør si JA
EF-foredrag
Trondheim, 20. september 1972


Trygve Bratteli
Etter EF-avstemningen
Foredrag på Bekledningsindustriarbeiderforbundet, 26. september 1972


desember

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1972


Personar fødde eller døde i 1972