VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

April

215 talar er haldne i april


1868

Aasmund Olavsson Vinje
Tvo Culturer
Eidsvoll, april 1868


1864

Christopher Bruun
Handlingens Sprog
Studentersamfundet i Christiania, 2. april 1864


1863

Johan Sverdrup
Retspligten lagt i Folkets Haand
Debatt om juryordningen
Stortinget, 25. april 1863


1860

Johan Sverdrup
Den politiske Ministeransvarlighed (2)
Debatt om stattholdersaken
Stortinget, 23. april 1860


Johan Sverdrup
Den politiske Ministeransvarlighed (1)
Debatt om stattholdersaken
Stortinget, 23. april 1860


1844

Nicolai Wergeland
Kong Carl Johan
Eidsvoll kirke, 28. april 1844


Christian Sørenssen
Den ømmeste og meest trofaste Fader
Sørgegudstjeneste på kong Carl Johans begravelsesdag
Vor Frelsers kirke, Christiania, 26. april 1844


1836

Jens Lauritz Arup
Private Sammenkomster til Opbyggelse
Debatt om oppheving av konventikkelplakaten
Stortinget, 22. april 1836


1828

Carl Johan
Ligevægt mellem Statens Magter
Trontale, opplest av statsråd Collett
Stortinget, 21. april 1828


1819

Otto Collett
Handelsstandens Foreningspunkt
Ved åpningen av Christiania Børs
15. april 1819


1814

Jonas Rein
Vor Beslutning er taget
Riksforsamlingens debatt om utenrikskomiteen
Eidsvoll, 19. april 1814


Nicolai Wergeland
Vi ere Folket og Fædrelandet
Riksforsamlingens debatt om utenrikskomiteen
Eidsvoll, 19. april 1814


Christian Magnus Falsen
Nationens Mening
Tale i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 18. april 1814


Nicolai Wergeland
Vi ere alene i Besiddelse af Nationens Suverænitet
Debatt om folkets takkeadresse til Christian Frederik
Eidsvoll, 12. april 1814


Christian Frederik
Trontale
Åpning av riksforsamlingens forhandlinger
Eidsvoll, 11. april 1814