VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

April

215 talar er haldne i april


2007

Trond Giske
Stat og kirke
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 19. april 2007


Roar Flåthen
Sammen på veien mot Soria Moria
Hilsningstale til Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 19. april 2007


Jens Stoltenberg
Norge skal være et foregangsland
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 19. april 2007


Lars Sponheim
Vi er klare for den nye tid
Avslutning av Venstres landsmøte
Bergen, 15. april 2007


Helga Pedersen
Globale trender - våre utfordringer
FHLs generalforsamling
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, 13. april 2007


Lars Sponheim
Framtiden kan bli en ren fornøyelse
Venstres landsmøte
Bergen, 13. april 2007


2006

Lars Sponheim
Det sosialliberale Norge. Et større Venstre
Venstres Landsmøte
Oslo, 29. april 2006


Kåre Willoch
Medmenneskelighet, respekt og toleranse
Aksjon Øvre Eiker viser ansikt
Rådhuset i Hokksund, 2. april 2006


Jonas Gahr Støre
EØS-avtalen: Gir den rom for en aktiv europapolitikk?
Europabevegelsens rådsmøte (åpent møte)
Oslo, 1. april 2006


2005

Edvard Hoem
Staden vi står på, verda som er vår heim
Åpning av arbeiderfestivalen i Hommelvik
Hommelvik, 27. april 2005


Hilde Frafjord Johnsen
Solidaritet med de fattigste
24. april 2005


Kjell Magne Bondevik
Sette nye gyldne spor i det norske samfunn
Tale til KrF's landsmøte
Tønsberg, 22. april 2005


Dagfinn Høybråten
KrFs visjon
KrFs landsmøte
21. april 2005


Martin Kolberg
Garantisten for folkemakten
Arbeiderpartiets landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 9. april 2005


Hill-Marta Solberg
Vårt adelsmerke
DnAs landsmøte
Oslo, 8. april 2005


Jan Egeland
I natt mens vi sov
Arbeiderpartis landsmøte
Oslo, 8. april 2005


Jens Stoltenberg
Nytt flertall, ny solidaritet
Åpningstale på Arbeiderpartiets landsmøte, 7. april 2005


Øystein Djupedal
Vi må bygge flere katedraler
SVs landsmøte
Kristiansand, 1. april 2005


Karin Yrvin
Slipp kvinnene til!
Arbeiderpartiets Landsmøte
Folkets Hus, Oslo, april 2005


2001

Jens Stoltenberg
Mot rasisme
Cosmopolite, Oslo, 30. april 2001


1999

Kåre Willoch
Osloregionen mot et nytt årtusen
Byutviklingskonferansen '99, foredrag for Norske Sivilingeniørers Forening
28. april 1999


Knut Vollebæk
Kosovo-krisen
Orientering i Stortinget om Kosovo-krisen
Stortinget, 27. april 1999


Jon Lilletun
Ei felles framtid i Norge
Jamaat - E- Ahl E Sunnat moskéen, 12. april 1999


Kjell Magne Bondevik
Et redskap for frihet og fred
Festmøte ved NATOs 50 års jubileum
Universitetets Aula, 7. april 1999


1998

Knut Vollebæk
Norsk sikkerhetspolitikk i et Europa i endring
Johan Jørgen Holsts minneforelesning
16. april 1998


1996

Grete Knudsen
Norge i Europa
"EUs regjeringskonferanse, Norge og Norden". Foreningen Norden og Nordisk Råds delegasjons dagskonferanse
26. april 1996


1994

Gro Harlem Brundtland
Det ble typisk norsk å være best
Regjeringens OL-mottakelse
Akershus Festning, 27. april 1994


Thorbjørn Berntsen
Miljøvernpolitisk redegjørelse
Stortinget, 11. april 1994


1989

Jan P. Syse
Kursendring
Høyres landsmøte i Haugesund, 13. april 1989


Hanna Kvanmo
Yte etter evne og få etter behov
SVs landsmøte
Skien, 2. april 1989


Kjellbjørg Lunde
Veksten har grenser
SVs landsmøte
Skien, 1. april 1989


Erik Solheim
Våre verdier
SVs landsmøte
Skien, 1. april 1989


1988

Carl Ivar Hagen
Mer velferd - mindre stat!
Bergen, 16. april 1988


Jan P. Syse
Sørge for en overgang fra sosialistisk til ikke-sosialistisk side i politikken
Høyres sentralstyremøte
Høyres Hus, Oslo, 13. april 1988


1986

Knut Frydenlund
Stjernekrig - drøm eller mareritt?
Faglig akjson mot atomvåpen
Folkets hus, Oslo, 22. april 1986


Kåre Willoch
Krav til fasthet og samarbeidsvilje
Høyres Landsmøte
Oslo, 18. april 1986


Kåre Willoch
Norges sikkerhetspolitiske situasjon
Foredrag i Oslo Militære Samfund
7. april 1986


1985

Niilas A. Somby
Til den norske statsmaktens rett
Somby ble dømt til ett års fengsel for å ha forsøkt å sprenge brua over Tverrelvdalen, som en demonstrasjon mot utfallet av Altasaken; han holdt da denne talen til retten.
27. april 1985


Carl Ivar Hagen
Vi er farlige!
Stavanger, 12. april 1985


1984

Berge Furre
Korleis forsvara freden?
Bergen, 14. april 1984


Carl Ivar Hagen
Enkeltmennesket og det frie marked
Oslo, 7. april 1984


1982

Kåre Willoch
Vi er på rett vei
Høyres Landsmøte, 24. april 1982


Jo Benkow
Programmet gjennomføres - punkt for punkt
Høyres landsmøte
23. april 1982


1981

Einar Førde
Før huset brenn ned
Arbeiderpartiets landsmøte
3. april 1981


1980

Odvar Nordli
Oljevirksomheten etter "Alexander Kielland"-ulykken
Tale på folkemøte (utdrag)
Husbysjøen, 26. april 1980


Rune Slagstad
Sosialisme på norsk II
Innlegg på Ny Tids konferanse om sosialisme på norsk, april 1980


1978

Odvar Nordli
Internasjonale forutsetninger for vår politikk
Oslo Arbeidersamfunn, 25. april 1978


1975

Berit Ås
Norges deltakelse i IEA
Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom Norge og IEA vedr. Norges deltakelse i IEAs arbeid.
Stortinget, 23. april 1975


Trygve Bratteli
Arbeiderpartiet i forandringens tid
Innledningsforedrag på Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 20. april 1975


1974

Trygve Bull
Menneskene må også erobres innenfra
Stiftelsesmøte for Fremtiden i våre hender
Nadderudhallen, 25. april 1974


Erik Dammann
Det glade vanvidd
Stiftelsesmøte for Fremtiden i våre hender
Nadderudhallen, 25. april 1974


1973

Anders Lange
Samfunnet er en stor frase!
Saga kino, Oslo, 8. april 1973


1971

Reidar T. Larsen
For folkets selvbestemmelsesrett
NKPs 13. landsmøte
Oslo, 23. april 1971


1968

Tarjei Vesaas
Aasmund Olavsson Vinje
Festmøte ved 150-årsminnet for Vinjes fødsel
Universitetets aula, Oslo, 6. april 1968


Finn Gustavsen
Om kronprinsens eventuelle giftermål
Spm. fra repr. Gustavsen om å oppnevne en forfatningskommisjon for å vurdere den situasjon som oppstår ved Kronprinsens giftermål
Stortinget, 3. april 1968


1967

Per Borten
Kampen for tilværelsen
Johan Falkbergets gravferd
Røros kirke, 15. april 1967


Georg Johannesen
Teach-in om Norge
Studentersamfundet, Oslo, april 1967


1965

Olav 5
Minnetale
25-årsmarkeringen av Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge
Akershus, 9. april 1965


1962

Trygve Bull
Jo større staten er, desto mindre er friheten
Stortinget, 26. april 1962


1961

Sigbjørn Hølmebakk
Når demningen brister
Oslo, 15. april 1961


Einar Gerhardsen
Voksende tillit til vår politikk
Åpningstale på Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 9. april 1961


1959

Eva Kolstad
Samskattproblemet
Stortinget, 9. april 1959


1942

Haakon 7
Sjøfolkenes innsats
Den norske sjømannskirke, Liverpool, 9. april 1942


Haakon 7
Norge kjemper videre
Tale over amerikanske radiostasjoner
9. april 1942


Haakon 7
Vi fornyer vårt løfte
Toårsdagen for invasjonen i Norge
9. april 1942


1941

Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene II
London Radio, 26. april 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene I
London Radio, 19. april 1941


Haakon 7
Hold ut, tap ikke motet
Ettårsdagen for invasjonen i Norge
London Radio, 9. april 1941


Johan Nygaardsvold
Ingen undertrykkelse er evig
Årsdagen for den tyske invasjon
London radio, 9. april 1941


1940

Eivind Berggrav
Nordmenns holdning
Tale av biskop Berggrav i radio fra Oslo
16. april 1940


Eivind Berggrav
Indre fred
Tale av biskop Berggrav i Oslo radio
14. april 1940


Haakon 7
Opprop til det norske folk
13. april 1940


Vidkun Quisling
Den nasjonale regjering har overtatt makten
NRK radio, 9. april 1940


Halvdan Koht
Nøytralitetskrenkinga
Redegjørelse fra utenriksministeren
Stortinget, 8. april 1940


Fredrik Paasche
Nu blir vi ett folk
Fri norsk kringkasting
Gudbrandsdalen, april 1940


1936

Emil Løvlien
Kampen for arbeiderklassens enhet
Landsmøtet for Norges Kommunistiske Parti
9. april 1936


1932

Ragnar Vold
Den hitlerske pinsemenighet
Oslo Unge Venstre
Oslo, 26. april 1932


Vidkun Quisling
Fedrelandets fiender
Stortinget, 7. april 1932


1930

Johan Ludwig Mowinckel
Venstres politikk idag
Foredrag i Bergen
april 1930


1929

Olav Scheflo
Asylrett for de omstridte personer
Debatt om oppholdstillatelse for Trotski
Stortinget, 22. april 1929


I. B. Aase
En forræder mot socialismen
Debatt om oppholdstillatelse for Trotski
Stortinget, 22. april 1929


Johan Ludwig Mowinckel
Ingen almindelig fremmed
Debatt om oppholdstillatelse for Trotski
Stortinget, 22. april 1929


Sverre Støstad
Et fristed for Trotski
Stortinget, 22. april 1929


1928

Johan Ludwig Mowinckel
Gullinnløsningen
Foredrag i Stortinget
27. april 1928


1918

Arnold Ræstad
Den varige dyrtid
Norsk Forening for socialt Arbeide, 8. april 1918


1915

Gunnar Knudsen
Venstres program
Kongsvinger, 25. april 1915


1914

Lorentz Dietrichson
Femti Aar efter Dybbøldagen
Studentersamfundet, Kristiania, 18. april 1914


1910

Magnus Halvorsen
Bjørnson er død
Stortinget, 27. april 1910


1908

Anna Rogstad
De ædle høie maal
Tale holdt ved fortsættelsesskolens aarsfest
2. april 1908


1906

Christopher Hornsrud
Europas fredshjørne i Norden
Arbeiderpartiets landsmøte
Kristiania, 13. april 1906


Abraham Berge
Folkemaalet er en gjæv arv
Debatt om "forespørsel fra repræsentanten A. Berge angaaende undervisningen i oldnorsk og landsmaal ved de høiere almenskoler."
Stortinget, 9. april 1906


1897

Emil Stang d.e.
Leve Fædrelandet!
Ved Christiania konservative Forenings Fest for det konservative Landsmøde
Christiania, 2. april 1897


1893

Christian Holtermann Knudsen
Den røde fane er kjærlighedens symbol
Faneinnvielse i Kampens arbejderklub
Lakkegaten 2, Kampen, Kristiania, 23. april 1893


1892

Georg Brandes
Morsomme Fjender
Kristiania, 16. april 1892


1887

Antonie Løchen
Om kvindelighed
Foredrag holdt i Norsk kvindesagsforening i Throndhjem
25. april 1887


1885

Johan Sverdrup
Maalspørgsmaalet
Stortinget, 30. april 1885


1883

Emil Stang d.e.
Den sidste Ballast er kastet overbord
Odelstinget, 23. april 1883


1878

Aasta Hansteen
Kvinden skabt i Guds Billede
Foredrag
København, 23. april 1878


1871

Johan Sverdrup
Forslaget til ny Foreningsakt
Stortinget, 17. april 1871


1868

Halvor Schou
Afhjælpning af Arbeidstrangen
Kristiania Arbeidersamfund, 5. april 1868