VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Utenrikspolitikk

50 talar med dette nøkkelordet


2022

Jonas Gahr Støre
Nestekjærlighet og realpolitikk
Statsministerens redegjørelse om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen
Stortinget, 25. oktober 2022


Trygve Slagsvold Vedum
Vi er en del av en rekke
Finanstalen
Stortinget, 6. oktober 2022


2018

Ine Eriksen Søreide
Verden er preget av motsetninger
Utenrikspolitisk redegjørelse 2018
Stortinget, 27. februar 2018


Frank Bakke-Jensen
Vi må bygge et sterkt og motstandsdyktig samfunn
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2018


2017

Børge Brende
Ansvarlig realisme
Utenrikspolitisk redegjørelse 2017
Stortinget, 7. mars 2017


2016

Børge Brende
Klar tenkning og klok handling
Årlig utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 1. mars 2016


Børge Brende
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Åpningsinnlegg på møte om Norges framtidige utenriks- og sikkerhetspolitikk
Litteraturhuset, Oslo, 8. februar 2016


Ine Eriksen Søreide
Se verden som den er, og ikke som vi skulle ønske at den var
Lanseringen av stortingsmeldingen om utenriks- og sikkerhetspolitikk
Litteraturhuset, Oslo, 8. februar 2016


2014

Børge Brende
Geopolitisk brytningstid
Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget
Stortinget, 25. mars 2014


2013

Espen Barth Eide
Vi står foran et historisk retningsvalg
Kongsberg, 1. mai 2013


Espen Barth Eide
Brytningstid og maktforskyvninger
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 12. februar 2013


2010

Grete Faremo
Med evne til innsats
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 4. januar 2010


2008

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Trusler og utfordringer, sikkerhet og forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 7. januar 2008


2007

Erik Solheim
Utviklingspolitiske innsatsområder
Stortinget, Oslo, 8. juni 2007


Knut Storberget
17. mai er en internasjonal dag!
Torrevieja, Spania, 17. mai 2007


Erik Solheim
Fra forpliktelser til handling
Kommisjonen for bærekraftig utvikling
New York, 9. mai 2007


Roar Flåthen
AFP skal videreføres!
Årdal, 1. mai 2007


Jonas Gahr Støre
Utenriks og innenriks kan ikke skilles
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 20. april 2007


Jens Stoltenberg
Norge skal være et foregangsland
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 19. april 2007


Lars Sponheim
Framtiden kan bli en ren fornøyelse
Venstres landsmøte
Bergen, 13. april 2007


Audun Lysbakken
Verden til venstre
SVs landsmøte
Gardermoen, 24. mars 2007


Jonas Gahr Støre
Norway and the US: Partners in peace
Harvard University, USA, 28. februar 2007


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Veien mot nye kampfly
14. februar 2007


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Verdier verd å verne
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2007


2006

Jonas Gahr Støre
En aktiv Europapolitikk
Nei til EUs Landsmøte
Sørmarka, 13. november 2006


Kristin Halvorsen
Bærekraftig samfunnsutvikling - fra ord til handling
Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling
Oslo, 27. oktober 2006


Jonas Gahr Støre
Et stadig større EU - utfordringer og muligheter for Norge
Europakonferansen
Oslo, 2. februar 2006


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Sammen for et moderne forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 9. januar 2006


2005

Harald 5
Melding om rikets tilstand
Melding fra Kongen til stortinget om Norges rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.
Stortinget, 11. oktober 2005


Jan Petersen
Vi kan ikke overlate kampen mot terrorisme til andre
Oslo Militære Samfund, 3. oktober 2005


Jan Petersen
"UD gjennom 100 år"
Åpning av utstillingen "UD gjennom 100 år"
Oslo, 7. juni 2005


Kristin Krohn Devold
Vilje til å endre - evne til å forsvare 1905 - 2005
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2005


2004

Jan Petersen
Utviklingen i Irak og veien videre
Utenriksministerens redegjørelse
Stortinget, 23. november 2004


Jan Petersen
Den sikkerhetspolitiske situasjonen
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 14. juni 2004


Kjell Magne Bondevik
Dager med historisk sus
Gjennestad, Vestfold, 1. mai 2004


Kristin Krohn Devold
Fra snuoperasjon til transformasjon
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 5. januar 2004


2002

Jan Petersen
Truslene mot fred, frihet og menneskerettigheter
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 26. februar 2002


2001

Bjørn Tore Godal
Omstilling for en ny tid - et moderne og fleksibelt forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2001


2000

Thorbjørn Jagland
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, Oslo, 14. november 2000


1999

Knut Vollebæk
Regjeringens Europa-politikk
Stortinget, 19. januar 1999


1998

Knut Vollebæk
Norsk sikkerhetspolitikk i et Europa i endring
Johan Jørgen Holsts minneforelesning
16. april 1998


1993

Harald 5
Respekt for hverandres motiver
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1993


1992

Harald 5
Vår felles norske referanseramme
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1992


1986

Knut Frydenlund
Stjernekrig - drøm eller mareritt?
Faglig akjson mot atomvåpen
Folkets hus, Oslo, 22. april 1986


1983

Jo Benkow
Vår tid er kommet
Høyres landsmøte
1983


1980

Kåre Willoch
Norsk sikkerhetspolitikk i det vest-østlige spenningsfelt
Foredrag for Herman-Ehlers Akademie
Kiel, september 1980


Odvar Nordli
Den internasjonale situasjonen er spent og urolig
Skien, Porsgrunn og Langesund, 1. mai 1980


Odvar Nordli
Den internasjonale situasjonen etter innmarsjen i Afghanistan
Arbeiderpartiets Landsstyremøte
Tønsberg, 19. februar 1980


Odvar Nordli
Politisk og økonomisk usikkerhet
Foredrag (utdrag) på faglig-politisk møte i Oslo Arbeiderparti
21. januar 1980


Odvar Nordli
De store mulighetenes tiår ligger foran oss
Nyttårstale
NRK radio og TV, 1. januar 1980