VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Europa

18 talar med dette nøkkelordet


2016

Børge Brende
Meeting Europe's Security Challenges Together
Leangkollen-konferansen
Oslo, 1. februar 2016


2013

Raymond Johansen
Nestekjærlighet og solidaritet
Vår Frues Kirke, Trondheim, 1. mai 2013


2012

Thorbjørn Jagland
Fredens kontinent
Tildeling av Nobels fredspris til EU
Oslo Rådhus, 10. desember 2012


2011

Heming Olaussen
Det nye maratonløpet
Nei til EUs landsmøte
Molde, 11. november 2011


2002

Jan Petersen
Norges nye sikkerhetspolitiske rammebetingelser
Foredrag
Oslo Militære Samfund, 30. september 2002


2000

Eldbjørg Løwer
Vårt forsvar i et internasjonalt perspektiv
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2000


1994

Thorbjørn Jagland
Visjoner om et tryggere og bedre Europa
Åpning av JA-kampanjen
Folkets Hus, Oslo, 2. september 1994


Thorbjørn Jagland
Vårt ja til EU er et ja til fortsatt trygghet og velferd
Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte
18. juni 1994


1991

Gro Harlem Brundtland
Norge i et nytt Europa
Presentasjon av Programrådslaget "Norge i et nytt Europa"
Oslo Arbeidersamfunns sal, 16. september 1991


1990

Johan Jørgen Holst
Norge og det nye Europa
Tale ved møte arrangert av Europabevegelsen i Oslo og Akershus
Nobelinstituttet, 25. september 1990


1988

Johs B. Thue
Distrikts-Norge og EF
Europabevegelsens konferanse om "Norge, EF, Europa og distriktene".
Oslo, 7. november 1988


Jonas Gahr Støre
Reell rett til å ivareta våre interesser
Europabevegelsens konferanse om "Internajonalt samarbeid, selvråderetten, Norge og EF"
Oslo, 26. september 1988


Jo Benkow
Selvråderett og europeisk integrasjon
Europabevegelsens konferanse om "Internajonalt samarbeid, selvråderetten, Norge og EF".
Oslo, 26. september 1988


Jan P. Syse
''Europa er overalt"
Tale til Sentralstyret
15. juni 1988


1966

Halvard Lange
Foran en ny Europa-debatt
Foredrag på årsmøte
15. mars 1966


1953

Gunnar Jahn
Ære og selvopofrelse
Tildeling av Nobels fredspris til George Catlett Marshall
Oslo, 10. desember 1953


1936

Fredrik Stang d.y.
Han er en gjerning
Tildeling av Nobels fredspris til Carl von Ossietzky
Oslo, 10. desember 1936


Emil Løvlien
Kampen for arbeiderklassens enhet
Landsmøtet for Norges Kommunistiske Parti
9. april 1936