VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1957

14 talar er frå dette året


Einar Gerhardsen
Våre daglige gjerninger og våre sosialistiske mål
Innledningsforedraget på Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 1957


Eyvin Dahl
Vårt broderparti i Sovjetunionen
NKPs 9. landsmøte, 1957
1957


Einar Gerhardsen
Åpningstale på landsmøtet i 1957
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 1957


januar

Einar Gerhardsen
Et godt år for Norge
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1957


mai

Ole Hallesby
Vårt forhold til vranglæren
Tryggheim, Nærbø, 1. mai 1957


september

Eiliv Skard
Mennesket og ideologiene
Tale på Immatrikuleringsmøte
Studentersamfundet, Trondheim, 2. september 1957


Einar Gerhardsen
Kong Haakon er død
NRK radio, 21. september 1957


Egil Aarvik
Kristendommen og mennesket i dag
Foredrag i Studentersamfundet
Trondheim, 28. september 1957


oktober

Einar Gerhardsen
Velkommen til den nye konge
Statsråd
Statsråd, 1. oktober 1957


Johannes Smemo
Haakon den store, den sterke, den ranke, den folkekjære
Haakon VIIs bisettelse
Oslo domkirke, 1. oktober 1957


Gunnar Christie Wasberg
Historiefilosofien og den politisk-ideologiske maktkamp
Foredrag i Studentersamfundet
Trondheim, 12. oktober 1957


desember

Gunnar Jahn
En bedre verden tömret på virkelighetens grunn
Tildeling av Nobels fredspris til Lester Bowles Pearson
Oslo, 10. desember 1957


Einar Gerhardsen
Fredspolitikk
NATOs toppmøte
17. desember 1957


Olav 5
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1957


Personar fødde eller døde i 1957