VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1959

14 talar er frå dette året


Karl Evang
En positiv vei for Norden
1959


januar

Einar Gerhardsen
Kortere arbeidsdag, utvidet skoleplikt
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1959


februar

Gunnar Garbo
Frihet for enhver pris?
Studentersamfunnet, Oslo, 8. februar 1959


april

Eva Kolstad
Samskattproblemet
Stortinget, 9. april 1959


mai

Einar Gerhardsen
Folkepensjon (utdrag)
DNAs landsmøte
7. mai 1959


Einar Gerhardsen
Et angrep på selve kjernen i det kapitalistiske samfunn (utdrag)
DNAs landsmøte
9. mai 1959


juni

Einar Gerhardsen
Maktkonsentrasjonen i storbankens ledelse (utdrag)
Sandefjord, 7. juni 1959


juli

Peder Furubotn
Hva jeg mente, hva jeg mener
NRK radio, 30. juli 1959


september

Nic Waal
Hva jeg mente - hva jeg mener
Innlegg i NRK radio
5. september 1959


oktober

J.B. Hjort
Sprogsaken som frihetsproblem
Foredrag
Oslo Riksmålsforening, 17. oktober 1959


desember

Gunnar Jahn
Å fremme internasjonal forståelse i videste forstand
Tildeling av Nobels fredspris til Philip John Noel-Baker
Oslo, 10. desember 1959


Torborg Nedreaas
Det enkelte menneske
Foredrag i Det Norske Studentersamfund
12. desember 1959


Eyvin Dahl
Hva jeg mente - hva jeg mener
Kåseri i Kringkastingen
NRK radio, 14. desember 1959


Olav 5
Nyttårstale
NRK radio, 31. desember 1959


Personar fødde eller døde i 1959