VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1996

14 talar er frå dette året


Anne Enger Lahnstein
Den internasjonale situasjonen - utfordringer for Norge
1996


januar

Gro Harlem Brundtland
Nyttårstale
Oslo (NRK), 1. januar 1996


Åse Kleveland
"Sproget er en Gave, som er givet alle uden Forskjel"
Tale ved åpningen av Ivar Aasen-året 1996
Oslo, 5. januar 1996


april

Grete Knudsen
Norge i Europa
"EUs regjeringskonferanse, Norge og Norden". Foreningen Norden og Nordisk Råds delegasjons dagskonferanse
26. april 1996


mai

Gro Harlem Brundtland
En bedre organisert verden
Hamar, 1. mai 1996


september

Karin Moe
Ivar Aasen og den nynorske kritikken
Tale ved Ivar Aasen-bysta under Aasen-veka til Studentmållaget
Universitetet i Oslo, 2. september 1996


Gro Harlem Brundtland
På vei inn i et nytt århundre
Fagernes, 3. september 1996


Stephen J. Walton
Ivar Aasen
Tale på "Nynorsk Varieté"
Det Norske Teatret, 26. september 1996


Åse Kleveland
Norsk språkutvikling - et politisk spørsmål?
Foredrag på språkseminar
Oslo Rådhus, 27. september 1996


oktober

Thorbjørn Jagland
Regjeringens tiltredelseserklæring
Stortinget, 29. oktober 1996


november

Thorbjørn Jagland
Det Norske Hus
Arbeiderpartiets 56. landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 7. november 1996


Thorbjørn Jagland
En renessanse for politikken
Åpning av Arbeiderpartiets landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 7. november 1996


Inge Lønning
Ondskapen og dumheten
Tale ved mottagelsen av Lisl og Leo Eitingers pris for gjensidig religiøs forståelse
Nobelinstituttet, Oslo, 17. november 1996


desember

Harald 5
De små, lyse øyeblikk
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1996