VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1911

19 talar er frå dette året


Gina Krog
Camilla Collett
Foredrag
1911


August Western
Om riksmaalets fornorskning
Riksmaalsforbundets landsmøte
1911


Ragna Nielsen
Stillingen som den er. Hvad der bør gjøres.
Riksmaalsforbundets landsmøte
1911


Hans P. Lødrup
Folket selv - ikke skolestyrene
Riksmaalsforbundets landsmøte
1911


Knut Hamsun
Ærer de unge
Artikler basert på foredraget fra 1907.
1911


Fridtjof Nansen
Legmannsskjønn og folkeopdragelse
1911


mars

Magnus Halvorsen
En merkedag i vort lands historie
Stortinget, 17. mars 1911


Anna Rogstad
Min stilling til hærbudgettet
Det aller første innlegg fra en kvinnelig stortingsrepresentant
Stortinget, 22. mars 1911


mai

Gina Krog
Det var aarhundreders taushet hun brøt
Avdukingen av Camilla Collett-statuen
Slottsparken, Kristiania, 31. mai 1911


august

Gunnar Knudsen
Radikalismens seierstog
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 10. august 1911


Jens Bratlie
Ro og resignation
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 10. august 1911


Olav Andreas Eftestøl
En seig, passiv motstand
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 10. august 1911


Aasulv Olsen Bryggesaa
Alle skal være med og sige sit ord
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 10. august 1911


Anders Buen
Tale som en mand, peke som en skarv
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 10. august 1911


Ole Beyer Høstmark
At ikke vilde bade, før man har lært at svømme
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 10. august 1911


Wilhelm Christian Suhrke
Et pust i bakken
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 10. august 1911


Edvard Hagerup Bull
Politisk indsigt vindes kun ved politisk indflydelse
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 10. august 1911


Axel Andreas Thallaug
Kun en kort utsættelse
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 10. august 1911


desember

Martin Tranmæl
De faglige kampmidler og organisationsformer (1)
Trondhjems Arbeiderforening, 2. desember 1911


Personar fødde eller døde i 1911