VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Redegjørelse i Stortinget

19 talar i denne sjangeren


2023

Jonas Gahr Støre
Omfanget er sjokkerende
Statsministerens redegjørelse om situasjonen i Midtøsten
Stortinget, 11. oktober 2023


2022

Jonas Gahr Støre
Nestekjærlighet og realpolitikk
Statsministerens redegjørelse om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen
Stortinget, 25. oktober 2022


2018

Frank Bakke-Jensen
Hvordan vår militærmakt skal stanse heller enn fortsette en voldelig konflikt
Forsvarsministerens redegjørelse om kampen mot ISIL
Stortinget, 2. mai 2018


Ine Eriksen Søreide
Kampen mot Isil
Utenriksministerens redegjørelse om kampen mot Isil
Stortinget, 2. mai 2018


Ine Eriksen Søreide
Verden er preget av motsetninger
Utenrikspolitisk redegjørelse 2018
Stortinget, 27. februar 2018


2017

Børge Brende
Ansvarlig realisme
Utenrikspolitisk redegjørelse 2017
Stortinget, 7. mars 2017


2016

Børge Brende
Klar tenkning og klok handling
Årlig utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 1. mars 2016


2015

Børge Brende
Verden er i endring
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, Oslo, 5. mars 2015


2014

Erna Solberg
Felles kamp mot felles trussel
Redegjørelse om norske bidrag til Irak og Afghanistan
Stortinget, 5. november 2014


Børge Brende
Geopolitisk brytningstid
Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget
Stortinget, 25. mars 2014


2013

Espen Barth Eide
Brytningstid og maktforskyvninger
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 12. februar 2013


2005

Harald 5
Melding om rikets tilstand
Melding fra Kongen til stortinget om Norges rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.
Stortinget, 11. oktober 2005


2004

Jan Petersen
Utviklingen i Irak og veien videre
Utenriksministerens redegjørelse
Stortinget, 23. november 2004


Jan Petersen
Den sikkerhetspolitiske situasjonen
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 14. juni 2004


2003

Jan Petersen
Norges samlede innsats i Afghanistan og Irak
Utenriksministerens redegjørelse
Stortinget, 15. desember 2003


2000

Thorbjørn Jagland
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, Oslo, 14. november 2000


1994

Thorbjørn Berntsen
Miljøvernpolitisk redegjørelse
Stortinget, 11. april 1994


1946

Erik Brofoss
Den finansielle stilling
Finansministerens redegjørelse for Norges økonomiske og finansielle stilling.
Stortinget, 19. januar 1946


1940

Halvdan Koht
Nøytralitetskrenkinga
Redegjørelse fra utenriksministeren
Stortinget, 8. april 1940