VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

2003

25 talar er frå dette året


januar

Kjell Magne Bondevik
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 2003


Kristin Krohn Devold
Hva vi vil og hvor vi skal
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 6. januar 2003


Gunnar Stålsett
Ved et vendepunkt
Youngstorget, Oslo, 15. januar 2003


februar

Karin Yrvin
Å hoppe i de bakkene en vil
Årskvinnekonferansen i Oslo, 7. februar 2003


Kjell Magne Bondevik
La oss satse på FN
Debatt om utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse
Stortinget, 20. februar 2003


mars

Kristin Halvorsen
Vi kan ikke telle penger hele tiden
Tromsø, 6. mars 2003


Berge Furre
Ei anna verd er mogleg
Ishavskatedralen, Tromsø, 8. mars 2003


Kåre Willoch
Vår tids krav til eierne og styrene
Foredrag for Norges Rederiforbund
27. mars 2003


Tommy Skar
Fra fellesskap til egoisme?
Foredrag på LO i Opplands fylkeskonferanse
28. mars 2003


mai

Kjell Magne Bondevik
De store steinene
KrFs landsmøte
Lillestrøm, 10. mai 2003


juni

Erik Solheim
Naturvern er ein rett
Norges Naturvernforbunds landsmøte
Frofjellet, 13. juni 2003


Jan Davidsen
Fagforbundet skal være en kamporganisasjon!
Fagforbundets konstituerende landsmøte
Oslo, 17. juni 2003


Tove Stangnes
Omtanke, solidaritet, samhold
Fagforbundets konstituerende landsmøte
Oslo, 18. juni 2003


juli

Valgerd Svarstad Haugland
Historiske røter og dagens vokster
850-årsjubileet for opprettinga av erkebispesetet i Nidaros
Øysteinsalen, Erkebispegården i Trondheim, 26. juli 2003


august

Gunnar Stålsett
Å ta bolig i seg selv
Semesteråpning
Høgskolen i Oslo, 19. august 2003


Kjartan Fløgstad
Det språkstyrte samfunnet
Makt- og demokratiutredningens sluttkonferanse
Gamle Logen, Oslo, 26. august 2003


Per Selle
Sterkere statsmakt og svekket lokaldemokrati
Makt- og demokratiutredningens sluttkonferanse
Gamle Logen, Oslo , 26. august 2003


september

Jens Stoltenberg
Bruk stemmeretten
Sluttappell ved partilederdebatt
NRK TV, 12. september 2003


Harald 5
Melding om rikets tilstand
Stortinget, 26. september 2003


Harald 5
Trontale
Åpning av det 148. storting
Stortinget, 26. september 2003


oktober

Ståle Eskeland
Krig og fredsbevarende operasjoner: Lovlig, ulovlig eller straffbart?
Foredrag i Oslo Militære Samfund
Oslo, 6. oktober 2003


desember

Eva Joly
Investigating grand corruption
Høynivåkonferanse i forbindelse med undertegningen av FN-konvensjonen mot korrupsjon
Merida, Mexico, 9. desember 2003


Ole Danbolt Mjøs
Dei grunnleggjande menneskerettane
Tildeling av Nobels fredspris til Shirin Ebadi
Oslo Rådhus, 10. desember 2003


Jan Petersen
Norges samlede innsats i Afghanistan og Irak
Utenriksministerens redegjørelse
Stortinget, 15. desember 2003


Haakon Magnus
Tid for hverandre
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2003