VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1978

15 talar er frå dette året


januar

Odvar Nordli
Framtida skapes av deg og meg
Nyttårstale
NRK radio og TV, 1. januar 1978


Odvar Nordli
Innstramming i den økonomiske politikk
Arbeiderpartiets Landsstyremøte
Oslo, 9. januar 1978


februar

Odvar Nordli
Harde økonomiske realiteter
Faglig-politisk møte i Oslo Arbeiderparti
Oslo, 6. februar 1978


Odvar Nordli
En industriell og økonomisk strukturkrise
Foredrag (utdrag) i Meldal Arbeiderparti
Løkken, 24. februar 1978


april

Odvar Nordli
Internasjonale forutsetninger for vår politikk
Oslo Arbeidersamfunn, 25. april 1978


mai

Odvar Nordli
Tilstramming med sosial profil
Trondheim, 1. mai 1978


juni

Odvar Nordli
Smertefull omstilling
Debatt om tillegg til langtidsprogrammet og revidert nasjonalbudsjett
Stortinget, 8. juni 1978


juli

Odvar Nordli
Nærheten til folket
Kong Olav 5s 75 års fødselsdag
Oslo, 2. juli 1978


august

Odvar Nordli
Skogsarbeidernes kamp
Åpning av Skogsarbeiderdagene
Austmarka, 4. august 1978


Odvar Nordli
Fast styring, full sysselsetting, rettferdig fordeling
Sørmarka, 28. august 1978


september

Odvar Nordli
Regjeringens sysselsettingspolitikk
Stord, 30. september 1978


oktober

Odvar Nordli
Pris- og inntektsstopp
Norsk Kommuneforbunds landsmøte
4. oktober 1978


Odvar Nordli
Opposisjonen har ikke noe alternativ
Innlegg i trontaledebatten
Stortinget, 18. oktober 1978


november

Odvar Nordli
Bred oppslutning om regjeringens politikk
Innlegg i finansdebatten
Stortinget, 14. november 1978


desember

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1978


Personar fødde eller døde i 1978