VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1995

14 talar er frå dette året


januar

Gro Harlem Brundtland
Nyttårstale
NRK, Oslo, 1. januar 1995


Thorbjørn Jagland
Sosialdemokrati av godt, gammelt merke
Landskvinnekonferansen
13. januar 1995


Gro Harlem Brundtland
Trade and environmental regulation
World Economic Forum
Davos, 28. januar 1995


februar

Thorbjørn Jagland
Den politiske situasjonen og programarbeidet
Arbeiderpartiets 55. ordinære landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 11. februar 1995


mars

Gro Harlem Brundtland
Trygghet i hverdagen
Elverum, 28. mars 1995


mai

Gro Harlem Brundtland
Trygghet for arbeid og velferd
Årdal, 1. mai 1995


Harald 5
Forsoning skal overvinne uforsonlighet og hat
Frigjøringsjubileet
Akershus festning, 8. mai 1995


Åse Kleveland
Hardt arbeid, drømmen og diktet
Paris, 17. mai 1995


juni

Harald 5
Selve bunnstokken i samfunnsbygget
Kristningsjubileet
Moster, 3. juni 1995


Erik Solheim
Fra svart oljeøkonomi til grønn kunnskapsøkonomi [disposisjon]
SVs landsmøte
Ålesund, 9. juni 1995


Gro Harlem Brundtland
Den aktuelle politiske situasjon
Fellesforbundets landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 14. juni 1995


august

Gudmund Hernes
Kunst og makt
Tale ved åpningen av Statens Kunstakademi
28. august 1995


oktober

Gudmund Hernes
Enhetsskolen og det flerkulturelle samfunn
Stortinget, 31. oktober 1995


desember

Harald 5
Ver du eit bål, strål varme ifrå deg
Nyttårstale
NRK radio og TV, 31. desember 1995


Personar fødde eller døde i 1995