VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Forsvar

34 talar med dette nøkkelordet


2018

Frank Bakke-Jensen
Vi må bygge et sterkt og motstandsdyktig samfunn
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2018


2016

Olemic Thommessen
Om nødvendig forsvare med makt
Tale ved retterstedet, Akershus festning
Oslo, 8. mai 2016


Ine Eriksen Søreide
En ny langtidsplan for forsvarssektoren - vårt utgangspunkt og våre valg
Nyttårsforedraget
Oslo Militære Samfund, 11. januar 2016


2015

Ine Eriksen Søreide
I dyp takknemlighet og ærbødighet
Tale ved Forsvarets minnedag
Akershus slottskirke, 1. november 2015


Ine Eriksen Søreide
Allmenn verneplikt
Forsvarets likestillingskonferanse
Oslo, 21. mai 2015


Harald 5
Freden er ingen selvfølge
Tale ved markeringen av frigjøringsjubileet og Forsvarets veterandag
Akershus festning, 8. mai 2015


Ine Eriksen Søreide
Et forsterket og fornyet forsvar for fremtiden - vanskelige valg og dilemmaer
Foredrag i Oslo Militære Samfund
9. februar 2015


2013

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Forsvaret er vårt samfunns tidløse behov
Tale ved kransenedleggelse i Minnelunden
Akershus Festning, Oslo , 8. mai 2013


Jens Stoltenberg
Frihet og demokrati må vinnes hver dag
Tale på frigjøringsdagen og nasjonal veterandag
Akershus festning, 8. mai 2013


Grete Faremo
Trusler og sårbarhet
Presentasjon av den første åpne samordnede risiko- og trusselvurderingen
Hotel Bristol, 18. februar 2013


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Droner - muligheter og begrensninger
Luftmaktseminaret
Trondheim, 7. februar 2013


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Kvinner og Forsvaret i et viktig jubileumsår
Årsmøte og seminar ved Nettverk for kvinnelig befal
Akershus festning, Oslo, 31. januar 2013


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Vårt innsatsforsvar - i en relevant Allianse
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 7. januar 2013


2012

Alexandra Bech Gjørv
Samfunnssikkerhet etter 22. juli
Oslo Militære Samfund, 29. oktober 2012


Kjell Grandhagen
Med fokus på norske interesser i en multipolar verden
E-tjenesten 70 år
Oslo Militære Samfunn, 5. mars 2012


Espen Barth Eide
Avgjørende valg for et fremtidsrettet Forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 9. januar 2012


2011

Grete Faremo
Fortsette å forandre for å være relevante
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2011


2010

Grete Faremo
Med evne til innsats
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 4. januar 2010


2009

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Det moderne innsatsforsvaret - fra fremtidsvisjon til realitet
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 5. januar 2009


2008

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Trusler og utfordringer, sikkerhet og forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 7. januar 2008


2006

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Sammen for et moderne forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 9. januar 2006


2005

Kristin Krohn Devold
Vilje til å endre - evne til å forsvare 1905 - 2005
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2005


2004

Kristin Krohn Devold
Fra snuoperasjon til transformasjon
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 5. januar 2004


2003

Kristin Krohn Devold
Hva vi vil og hvor vi skal
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 6. januar 2003


2002

Jan Petersen
Norges nye sikkerhetspolitiske rammebetingelser
Foredrag
Oslo Militære Samfund, 30. september 2002


Kristin Krohn Devold
Regjeringens forsvarspolitiske utfordringer og prioriteringer
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 7. januar 2002


2001

Kåre Willoch
Et sårbart samfunn
En redegjørelse for Sårbarhetsutvalgets innstilling
Oslo Militære Samfund, 15. januar 2001


Bjørn Tore Godal
Omstilling for en ny tid - et moderne og fleksibelt forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2001


2000

Eldbjørg Løwer
Vårt forsvar i et internasjonalt perspektiv
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2000


1986

Kåre Willoch
Norges sikkerhetspolitiske situasjon
Foredrag i Oslo Militære Samfund
7. april 1986


1979

Aase Wind Lionæs
Fredstro
Tildeling av Nobels fredspris til Eisaku Sato og Seán MacBride
Oslo, 10. desember 1979


1957

Gunnar Jahn
En bedre verden tömret på virkelighetens grunn
Tildeling av Nobels fredspris til Lester Bowles Pearson
Oslo, 10. desember 1957


1947

Gunnar Jahn
Våren og sommeren 1940
Foredrag i Student-venstrelaget
4. mars 1947


1914

Fridtjof Nansen
1 aars vernepligt
Studentersamfundet, Kristiania, 20. september 1914