VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1947

11 talar er frå dette året


januar

Einar Gerhardsen
La komme de mange slitsomme år
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1947


mars

Gunnar Jahn
Våren og sommeren 1940
Foredrag i Student-venstrelaget
4. mars 1947


Johan Strand Johansen
Skal vi bøye oss for Francos trusler?
Debatt om Spania-saken (2)
Stortinget , 22. mars 1947


Jacob Friis
Billig heroisme
Debatt om Spania-saken (6)
Stortinget, 22. mars 1947


Terje Wold
Norges forhold til Spania
Debatt om Spania-saken (1)
Stortinget, 22. mars 1947


Christian Oftedal
Selv om man er liten, kan man tenke stort
Debatt om Spania-saken (5)
Stortinget, 22. mars 1947


Konrad Knudsen
Norge er et lite land
Debatt om Spania-saken (4)
Stortinget , 22. mars 1947


Kirsten Hansteen
Moralsk styrke er en realpolitisk faktor
Debatt om Spania-saken (3)
Stortinget, 22. mars 1947


desember

Gunnar Jahn
Kvekerne
Tale ved utdelingen av Nobels fredspris
10. desember 1947


Knut Hamsun
Jeg forsvarer meg ikke ....
Hamsuns tale i retten
Sand herredsrett, Grimstad, 16. desember 1947


Johan Falkberget
Vær barmhjertig
NRK radio, 31. desember 1947


Personar fødde eller døde i 1947