VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1893

11 talar er frå dette året


Christian Homann Schweigaard
Konsulatsagen som politisk Middel
1893


mars

Aasta Hansteen
Takk og ære!
Til Henrik Ibsens fødselsdag
Kvindestemmeretts-foreningens klub, 23. mars 1893


april

Christian Holtermann Knudsen
Den røde fane er kjærlighedens symbol
Faneinnvielse i Kampens arbejderklub
Lakkegaten 2, Kampen, Kristiania, 23. april 1893


mai

Ludvig Meyer
Aatte timers arbejdsdag!
1. mai-demonstrasjon
Tullinløkken, Kristiania, 1. mai 1893


Gustav Olsen-Berg
Arbejdet vil trumfere over kapitalen
Tullinløkken, Kristiania, 1. mai 1893


Thorstein Diesen
Skuffelsernes Ministerium
Bergens Grundlovsforening, 7. mai 1893


juni

Viggo Ullmann
Stemmeret og fremskridt gaar haand i haand
Tale for kvindestemmeret i Stortinget
Stortinget, 28. juni 1893


juli

Johannes Steen
Højre driver Spot med Folkets dyreste Rettigheder
Tivoli, Kristiania, 7. juli 1893


oktober

Carl Jeppesen
Længselen efter retfærdighed
Møte i Kristiania Arbejdersamfund
6. oktober 1893


Christian Holtermann Knudsen
Dommen mod Hansteen
Møte i Kristiania Arbejdersamfund
6. oktober 1893


desember

Christen Brun
Socialdemokratiets stilling til christendommen
Turnhallen i Bergen, 10. desember 1893


Personar fødde eller døde i 1893