VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1923

13 talar er frå dette året


februar

Nicolai Rygg
Vidnesbyrd om god vilje til at stride gjennem den haarde tid
Sentralbanksjefens årstale
Norges Bank, Kristiania, 19. februar 1923


Martin Tranmæl
Kristiania-forslaget
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


Nikolai Bucharin
En generalstab for verdens organiserte arbeidere
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


Olav Scheflo
Tillid til Internationalen
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


Einar Gerhardsen
En følelse av ufrihet
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Nikolai Bucharin
Mot alle splittelsesforsøk (1)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Nikolai Bucharin
Mot alle splittelsesforsøk (2)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Oslo, 26. februar 1923


Peder Furubotn
Verdensrevolutionens parti (1)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Peder Furubotn
Verdensrevolutionens parti (2)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 27. februar 1923


juni

Erling Falk
Falske beskyldninger
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 13. juni 1923


Martin Tranmæl
Radikaliseringen i Norge er anticentralistisk
Utvidet plenumsmøte, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 14. juni 1923


Lars Eskeland
Island og Færøyane og Grønland
Landsmøte i Norsk Bondelag, Stavanger, 16. juni 1923


Erling Falk
Et kommunistisk masseparti
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 18. juni 1923


Personar fødde eller døde i 1923