VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

8. mars

22 talar er haldne denne datoen


2019

Trine Skei Grande
Like muligheter for alle
Venstres landsmøte
Stjørdal, 8. mars 2019


2016

Mette-Marit
Et eget rom
Tale under forfattermøtet "Nynorsk Kvinnepower"
Litteraturhuset, Oslo, 8. mars 2016


Hanne Bjurstrøm
God 8. mars!
Apell for 8. mars-toget
Bergen, 8. mars 2016


Solveig Horne
Sustainable development depends on women's empowerment
Møte om FNs bærekraftsmål i anledning kvinnedagen
Nobels Fredssenter, 8. mars 2016


2015

Erna Solberg
Norge har kommet langt på likestilling, men vi er ikke likestilt
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets kvinnekonferanse
Drammen teater, 8. mars 2015


Jette Fugelsnes Christensen
Robert Eriksson, våkn opp!
Kvinnedagen
Torgallmenningen, Bergen, 8. mars 2015


2014

Oddny Miljeteig
Kvinnesaka i revers! Eller back to the seventies?
Vik i Sogn, 8. mars 2014


Mette-Marit
Fortsatt behov for å stå vakt
H.K.H. Kronprinsessens tale i anledning kvinnedagen
Rikssalen på Eidsvoll, 8. mars 2014


2013

Hadia Tajik
Hverdagsforbildene
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


Sonja
Våge å ta vår stemme i bruk
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


Jens Stoltenberg
Hvordan kvinnene forandret Norge
Åpning av Stemmerettsjubileet
Kilden kulturhus, Kristiansand, 8. mars 2013


2011

Torild Skard
8. mars
Youngstorget, Oslo, 8. mars 2011


2003

Berge Furre
Ei anna verd er mogleg
Ishavskatedralen, Tromsø, 8. mars 2003


1982

Anders C. Sjaastad
Europas historie, verdenshistorie sett fra Norge
Europabevegelsen, Oslo, 8. mars 1982


1941

Johan Nygaardsvold
Velkommen i rekkene
300 nordmenns ankomst fra Svolvær til London
London, 8. mars 1941


1872

Johan Sverdrup
Statsraadsagen (3)
Debatt i Stortinget
Stortinget, 8. mars 1872


Torkel Halvorsen Aschehoug
Magten maa være delt, for at Mennesket skal være frit.
Debatt om statsrådsaken. President: Johan Sverdrup
Stortinget , 8. mars 1872


1859

Johan Sebastian Welhaven
Gud velsigne Kong Oscar!
Skåltale for kong Oscar ved Carl Johans Forbundets fest
Christiania, 8. mars 1859


1858

Marcus J. Monrad
Folkefrihed og Folkeforening
Møte i Carl Johans-Forbundet
Frimurerlogen, Christiania, 8. mars 1858


Frans Christian Faye
Ret og Sandhed
Skåltale for Kronprins Karl
Frimurerlogen, Christiania, 8. mars 1858


Frederik Rode
Besindighed, Viisdom og Retfærdighed
Skåltale for Kong Oscar
Frimurerlogen, Christiania, 8. mars 1858


Frederik Rode
Et ædelt Redskab i Forsynets Haand
Skåltale "for Rigernes Forening"
Frimurerlogen, Christiania , 8. mars 1858