VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Carl Joachim Hambro

f. 1885, d. 1964 | Høyre

Carl Joachim Hambro, Wikipedia


1945

Fri offentlig kritikk renser kildene
Debatt om trontalen og regjeringserklæringen (1)
Stortinget, 14. desember 1945


1940

Ett folk, ett land, en konge
BBC, London, 22. juni 1940


1939

Resolusjoner og realiteter
Oslo, 17. august 1939


Dronning Maud er død
Stortingspresidentens minneord ved oppløsningen av stortinget
10. januar 1939


1938

München og de små folk
Universitetets aula, Oslo, 9. oktober 1938


1937

«Rettskrivningen» av 1938
Debatt om rettskrivningsreform.
Stortinget, 25. juni 1937


1936

Hjemmet og freden
De Nordiske husmødres dag
NRK, 10. mars 1936


1935

De små staters rolle i den internasjonale politik
The Royal Institute of International Affairs, London, 16. desember 1935


Norden som bolverk
Den svenske riksdags femhundredeårsjubilæum
Stockholm stadion, 29. mai 1935


1934

Til forsvar av freden
Palais des Beaux-Arts, Brussel, 17. februar 1934


Folkeforbundet idag
Kongressen «pour la défense de la paix et la Société des Nations»
Brussel, 16. februar 1934


Angst mellem folkene
Konferancen til forsvar for freden og Folkeforbundet
Brussel, 15. februar 1934


1933

Krise
Koncerthuset i Stockholm, 23. november 1933


1930

Likhet mellem folkene
Folkeforbundets forsamling
Genève, 23. september 1930


Landet har mistet en dådskraft
Minnestund ved Fridtjof Nansens død
Stortinget, 14. mai 1930


1927

Folkeforbundets maal
Genève, 8. september 1927


1926

En hyldest til Amundsen og hans frænder
Ved landsstigningen
Oslo, 15. juli 1926


1921

Norsk folkelynne
Den danske studenterforening, 17. september 1921


Les om Carl Joachim Hambro i Wikipedia