VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1906

9 talar er frå dette året


Anders Hovden
Gud tenkte det til det gode
Reykjavik Domkirke, 1906


Arne Garborg
Norske Embættsmenner
Studentmaallaget, Kristiania, 1906


mars

Moltke Moe
Norsk og dansk sprogdragt
Bymålslaget, Kristiania, 31. mars 1906


april

Abraham Berge
Folkemaalet er en gjæv arv
Debatt om "forespørsel fra repræsentanten A. Berge angaaende undervisningen i oldnorsk og landsmaal ved de høiere almenskoler."
Stortinget, 9. april 1906


Christopher Hornsrud
Europas fredshjørne i Norden
Arbeiderpartiets landsmøte
Kristiania, 13. april 1906


mai

Bjørnstjerne Bjørnson
Ved Rikard Nordraaks Bauta
Berlin, 17. mai 1906


juni

Bjørnstjerne Bjørnson
Nordens Fremtid
Skamlingsbanken, 4. juni 1906


juli

Anton Christian Bang
Fryd dig og vær Glad!
Kongekroning i Trondheims domkirke
22. juli 1906


desember

Gunnar Knudsen
Fredssaken
Tildeling av Nobels fredspris til Theodore Roosevelt (v/ ambassadør H. Pierce)
Kristiania, 10. desember 1906


Personar fødde eller døde i 1906