VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Stemmerett

50 talar med dette nøkkelordet


2013

Haakon Magnus
Arven etter Fredrikke
H.K.H. Kronprinsens tale under stemmerettskonferansen "Arven etter Fredrikke"
Steinkjær, 11. juni 2013


Trine Skei Grande
Vi er ikke et fullt ut likestilt land
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Hans Olav Syversen
Vi har tatt skritt for skritt siden 1913
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Audun Lysbakken
En politisk markering for framtiden
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Erna Solberg
Vi er kommet et ganske langt stykke på vei
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Lars Peder Brekk
Kvinnene fikk ikke stemmerett - det var en kamp de kjempet og vant
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Siv Jensen
La oss minnes dem som gikk foran, og løfte blikket for å se dem som fremdeles går bakerst
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Helga Pedersen
Kampen for kvinners rettigheter er ikke over
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Dag Terje Andersen
Historiens største utvidelse av vårt demokrati
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Jens Stoltenberg
Kraft til å bryte grenser
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Inga Marte Thorkildsen
Til kamp for likestillingen
SVs landsmøte
Lillestrøm, 16. mars 2013


Hadia Tajik
Hverdagsforbildene
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


Sonja
Våge å ta vår stemme i bruk
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


Jens Stoltenberg
Hvordan kvinnene forandret Norge
Åpning av Stemmerettsjubileet
Kilden kulturhus, Kristiansand, 8. mars 2013


Jens Stoltenberg
Norge beveger seg i riktig retning
Nyttårstale
NRK og TV2, 1. januar 2013


2011

Torild Skard
Anna Rogstad - kvinnesakskvinne og politiker
Anna Rogstad-markering
Stortinget, Oslo, 16. mars 2011


1934

Betzy Kjelsberg
Kvinnens kamp for likestilling
Radioforedrag
Norsk rikskringkasting, september 1934


1913

Fredrikke Marie Qvam
Følg vort Exempel!
Den Internationale Kvindestemmerets-Alliances 7de Kongres
Budapest, juni 1913


Fredrikke Marie Qvam
Norway
Den Internationale Kvindestemmerets-Alliances 7de Kongres
Budapest, juni 1913


1911

Olav Andreas Eftestøl
En seig, passiv motstand
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 10. august 1911


Axel Andreas Thallaug
Kun en kort utsættelse
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 10. august 1911


Jens Bratlie
Ro og resignation
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 10. august 1911


Edvard Hagerup Bull
Politisk indsigt vindes kun ved politisk indflydelse
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 10. august 1911


Anders Buen
Tale som en mand, peke som en skarv
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 10. august 1911


Gunnar Knudsen
Radikalismens seierstog
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 10. august 1911


Ole Beyer Høstmark
At ikke vilde bade, før man har lært at svømme
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 10. august 1911


Wilhelm Christian Suhrke
Et pust i bakken
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 10. august 1911


Aasulv Olsen Bryggesaa
Alle skal være med og sige sit ord
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 10. august 1911


1907

Wollert Konow (H)
Vi gaar skridtvis frem
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 14. juni 1907


Andreas Hansson
Indskrænket stemmeret er ingen demokratisk reform
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 14. juni 1907


Johan Castberg
En stor social retfædighedssag
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 14. juni 1907


Ole Olsen Malm
Kvindens natur
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 14. juni 1907


Christian Holtermann Knudsen
Stemmeret er en menneskeret
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 14. juni 1907


Ole Olsen Malm
Nationalt selvmord
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 14. juni 1907


Alfred Eriksen
Et bedre, et lykkeligere, sterkere samfund
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 14. juni 1907


Fredrik Stang d.y.
I styrelsen skal alle interesser og alle synsmaader tage del
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 14. juni 1907


Aasulv Olsen Bryggesaa
Kvinderne staar fuldstændig ved siden af mændene
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 14. juni 1907


1901

Marie Høeg
Kvinderne og valget
Foredrag på Kvindemøtet
november 1901


1897

Carl Herman Lunde
Vand paa den almene Stemmerets Mølle
17. september 1897


1894

Gina Krog
Det indre arbeide
Brudstykke af et foredrag («Arbeidet for kvindernes sag»)
Sandefjord, 1894


Jakob Sverdrup
Almindelig Stemmeret
1894


1893

Viggo Ullmann
Stemmeret og fremskridt gaar haand i haand
Tale for kvindestemmeret i Stortinget
Stortinget, 28. juni 1893


1891

Johannes Steen
Tillidens og Mistillidens Veje
Lillestrøm, 16. august 1891


Ragna Nielsen
At faa menneskenes sind og tanker reformeret
Innledningsforedrag ved diskussion om kvindesagen ved mødet i i Norsk Kvindesagsforening
Seljord, august 1891


Ole Andreas Furu
Om diplomatiske Sager og almindelig Stemmeret
Skøienlunden, Kristiania , 21. juni 1891


1890

Nils Christian Egede Hertzberg
Stene for Brød
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Peder Tobias Eiesland
Kristendommen er reformativ
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Viggo Ullmann
"Offentlige Mænd" og "Offentlige Kvinder"
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Peder Tobias Eiesland
Det er nu den individuelle Friheds Tid
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Nils Christian Egede Hertzberg
Kvindelighed og Ridderlighed
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890