VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Einar Gerhardsen

f. 10.5.1897, d. 19.9.1987 | Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen (LO)

Einar Gerhardsen var ein norsk politikar for Arbeidarpartiet. Han var formann i Arbeidarpartiet i 20 år, frå 1945 til 1965. Han er kjend som «landsfaderen» fordi han var statsminister i Noreg i 17 år, lenger enn nokon annan. SNL


1965

Den politiske situasjon
Innledningsforedrag på Arbeiderpartiets Landsmøte, 27. mai 1965


Frigjøringsdagen
Bislett stadion, Oslo, 8. mai 1965


Framgang betyr forandring
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1965


1964

Folkepensjonen vil styrke vår økonomi
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1964


1963

Hva mer kunne vi gjort?
Stortinget, 20. august 1963


Kulturell revolusjon, utvidelse av demokratiet
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1963


1962

Norge og Fellesmarkedet
Nyttårstale
NRK radio og TV, 1. januar 1962


Forhandlinger om medlemsskap i Fellesmarkedet
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1962


1961

Stortingsvalget 1961
Trontaledebatt
Stortinget, 24. oktober 1961


Voksende tillit til vår politikk
Åpningstale på Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 9. april 1961


Distriktsutbygging, uføretrygd, niårig skole
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1961


1960

Nedrustning og frihandel
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1960


1959

Maktkonsentrasjonen i storbankens ledelse (utdrag)
Sandefjord, 7. juni 1959


Et angrep på selve kjernen i det kapitalistiske samfunn (utdrag)
DNAs landsmøte
9. mai 1959


Folkepensjon (utdrag)
DNAs landsmøte
7. mai 1959


Kortere arbeidsdag, utvidet skoleplikt
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1959


1958

I fred vil vi fortsette det byggende arbeid
Nyttårstale
NRK radio, 1. januar 1958


1957

Fredspolitikk
NATOs toppmøte
17. desember 1957


Velkommen til den nye konge
Statsråd
Statsråd, 1. oktober 1957


Kong Haakon er død
NRK radio, 21. september 1957


Et godt år for Norge
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1957


Våre daglige gjerninger og våre sosialistiske mål
Innledningsforedraget på Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 1957


Åpningstale på landsmøtet i 1957
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 1957


1956

Hva vil vi med vår utenrikspolitikk? (utdrag)
DNAs landsstyremøte
Klekken Turisthotell, 24. oktober 1956


Økt produksjon og rettferdig fordeling
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1956


1955

Vi bygger landet
Foredrag ved åpningen av valgkampen
Oslo, 11. september 1955


1951

Fred og frihet
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1951


1950

Gjenreisingen er fullført
NRK radio, 10. februar 1950


Vi har bygd opp det vi tapte
Nyttårstale
NRK radio, 1. januar 1950


Vi må produsere mer
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1950


1949

Freden er udelelig
Stortinget, 4. mars 1949


Tilslutning til NATO
DNAs landsmøte, 17 (?) februar 1949
Oslo, februar 1949


Mellom krig og fred
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1949


1948

Friheten og demokratiet i fare (Kråkerøytalen) (utdrag)
Kråkerøy, 29. februar 1948


1947

La komme de mange slitsomme år
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1947


1946

Vi skal gjenreise landet
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1946


1945

Bredest mulig samarbeid om gjenreisningsoppgavene
Debatt om trontalen og regjeringserklæringen (6)
Stortinget, 14. desember 1945


Regjeringens erklæring
Stortinget , 11. desember 1945


Vi er så få - og vi hadde ingen å miste
Tale på de falnes dag
Universitetets aula, Oslo, 16. september 1945


Kongens hjemkomst
Oslo, 7. juni 1945


... men folket er sterkere og rikere
Rådhusplassen i Oslo, 17. mai 1945


1931

Hva skal vi gjøre med judasene?
Rådhusplassen i Porsgrunn, 4. juni 1931


1930

"Folkeflertallet" og klassekampen
Arbeiderpartiets landsmøte. Debatt om nytt prinsipprogram
Oslo, 14. mars 1930


1923

En følelse av ufrihet
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Les om Einar Gerhardsen i Store norske leksikon