VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Likestilling

50 talar med dette nøkkelordet


2018

Jonas Gahr Støre
For oss er kampen mot trakassering en kamp for frihet, for trygghet og for likestilling
Tale på ekstraordinært landsstyremøte
Folkets hus, Oslo, 29. januar 2018


2017

Solveig Horne
Et likestilt Norge er viktig for den enkelte
Likestillingspolitisk redegjørelse
Stortinget, 2. mai 2017


2016

Solveig Horne
Sustainable development depends on women's empowerment
Møte om FNs bærekraftsmål i anledning kvinnedagen
Nobels Fredssenter, 8. mars 2016


2015

Solveig Horne
Likestilling i praksis - like muligheter for kvinner og menn
Fremleggelse av likestillingsmeldingen
Stortinget, 9. oktober 2015


Ine Eriksen Søreide
Allmenn verneplikt
Forsvarets likestillingskonferanse
Oslo, 21. mai 2015


Erna Solberg
Norge har kommet langt på likestilling, men vi er ikke likestilt
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets kvinnekonferanse
Drammen teater, 8. mars 2015


Jette Fugelsnes Christensen
Robert Eriksson, våkn opp!
Kvinnedagen
Torgallmenningen, Bergen, 8. mars 2015


2013

Erna Solberg
Ikke la mennene ta æren
Takkeale etter Kapitals kåring av Norges hundre mektigste kvinner 2013
Smestad, 12. juni 2013


Trine Skei Grande
Vi er ikke et fullt ut likestilt land
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Hans Olav Syversen
Vi har tatt skritt for skritt siden 1913
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Audun Lysbakken
En politisk markering for framtiden
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Siv Jensen
La oss minnes dem som gikk foran, og løfte blikket for å se dem som fremdeles går bakerst
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Dag Terje Andersen
Historiens største utvidelse av vårt demokrati
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Jens Stoltenberg
Kraft til å bryte grenser
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Ine Eriksen Søreide
Ja til likestilt verneplikt
Høyres Landsmøte
Oslo, 5. mai 2013


Inga Marte Thorkildsen
Til kamp for likestillingen
SVs landsmøte
Lillestrøm, 16. mars 2013


Audun Lysbakken
Vi er i gang med den viktigste valgkampen i SVs historie
SVs landsmøte
Lillestrøm, 15. mars 2013


Hadia Tajik
Hverdagsforbildene
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


Sonja
Våge å ta vår stemme i bruk
Tale under IMDis flerkulturelle 8. mars-feiring
Folketeateret, Oslo, 8. mars 2013


Jens Stoltenberg
Hvordan kvinnene forandret Norge
Åpning av Stemmerettsjubileet
Kilden kulturhus, Kristiansand, 8. mars 2013


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Kvinner og Forsvaret i et viktig jubileumsår
Årsmøte og seminar ved Nettverk for kvinnelig befal
Akershus festning, Oslo, 31. januar 2013


2011

Torild Skard
Anna Rogstad - kvinnesakskvinne og politiker
Anna Rogstad-markering
Stortinget, Oslo, 16. mars 2011


Torild Skard
8. mars
Youngstorget, Oslo, 8. mars 2011


2007

Karita Bekkemellem
Likestilling er en menneskesak
Debatt om sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse
Samtinget, 24. mai 2007


Karita Bekkemellem
Likestilling i samiske miljøer
Åpning av konferansen SÁMIS
Hotell Royal Christiania, Oslo, 19. april 2007


2005

Laila Dåvøy
100 år for familien. 100 år for likestilling
Likestillingsseminar
Paris, 9. juni 2005


Karita Bekkemellem
Likestillingskampen
Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse
Oslo, 12. februar 2005


1997

Tommy Skar
Fra taper til vinner - sett med politikernes øyne
Foredrag på landsmøtet til Landsforeningen Rettferd for Taperne (nå Stiftelsen Rettferd for taperne)
Lillehammer, 14. juni 1997


1975

Trygve Bratteli
Et brytningsår
Nyttårstale
NRK radio og tv, 1. januar 1975


1915

Hulda Garborg
Kvinderne og Samfundet
Kristiania og Trondheims Studentersamfunn, 1915


1913

Fredrikke Marie Qvam
Følg vort Exempel!
Den Internationale Kvindestemmerets-Alliances 7de Kongres
Budapest, juni 1913


Fredrikke Marie Qvam
Norway
Den Internationale Kvindestemmerets-Alliances 7de Kongres
Budapest, juni 1913


1911

Olav Andreas Eftestøl
En seig, passiv motstand
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 10. august 1911


Axel Andreas Thallaug
Kun en kort utsættelse
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 10. august 1911


Jens Bratlie
Ro og resignation
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 10. august 1911


Edvard Hagerup Bull
Politisk indsigt vindes kun ved politisk indflydelse
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 10. august 1911


Gina Krog
Camilla Collett
Foredrag
1911


1907

Wollert Konow (H)
Vi gaar skridtvis frem
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 14. juni 1907


Andreas Hansson
Indskrænket stemmeret er ingen demokratisk reform
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 14. juni 1907


Johan Castberg
En stor social retfædighedssag
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 14. juni 1907


Ole Olsen Malm
Kvindens natur
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 14. juni 1907


Christian Holtermann Knudsen
Stemmeret er en menneskeret
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 14. juni 1907


Ole Olsen Malm
Nationalt selvmord
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 14. juni 1907


Alfred Eriksen
Et bedre, et lykkeligere, sterkere samfund
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 14. juni 1907


Fredrik Stang d.y.
I styrelsen skal alle interesser og alle synsmaader tage del
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 14. juni 1907


Aasulv Olsen Bryggesaa
Kvinderne staar fuldstændig ved siden af mændene
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 14. juni 1907


1901

Marie Høeg
Kvinderne og valget
Foredrag på Kvindemøtet
november 1901


1893

Viggo Ullmann
Stemmeret og fremskridt gaar haand i haand
Tale for kvindestemmeret i Stortinget
Stortinget, 28. juni 1893


1892

Ragna Nielsen
Hedda Gabler og Thea Elvsted
Foredrag holdt i Norsk Kvinnesaksforening
Kristiania, 13. januar 1892


1890

Nils Christian Egede Hertzberg
Stene for Brød
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890