VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Union

39 talar med dette nøkkelordet


2005

Harald 5
Vårt særlig gode vennskap og de rike forbindelser
Tale ved lunsj på Fredensborg slott
Fredensborg, Danmark, 7. november 2005


Kjell Magne Bondevik
Det gode demokratiet forplikter
Demokratikonferanse. Hundreårsjubileum for unionsoppløsningen
Värmlandsoperan, Karlstad, 23. september 2005


Kjell Magne Bondevik
Fred og frihet
Kirkekaffe etter festgudstjeneste, Norges 100 årsmarkering
Fana kirke, Bergen, 12. juni 2005


Svein Ludvigsen
Landets selvstendighet
Norges 100 årsmarkering
Hillesøy Kirke, 12. juni 2005


Jørgen Kosmo
Frihet, selvbestemmelse og demokrati
Minnetale på 100-årsdagen for oppløsningen av unionen med Sverige
Stortinget, 7. juni 2005


Kjell Magne Bondevik
Et historisk sus
Eidsvollbygningen, 17. mai 2005


1941

Fredrik Paasche
Nordens dag
Den nordiske Universitets- og Studentdagen
27. mars 1941


1933

Halvdan Koht
Alfred Nobel og Noreg
Minnefesten over Alfred Nobels 100 års fødselsdag
Nobelinstituttets festsal, 21. oktober 1933


1906

Christopher Hornsrud
Europas fredshjørne i Norden
Arbeiderpartiets landsmøte
Kristiania, 13. april 1906


1905

Anton Christian Bang
Dette er Dagen, som Herren har gjort
Takkegudstjeneste
Kristiania domkirke, 7. desember 1905


1893

Johannes Steen
Højre driver Spot med Folkets dyreste Rettigheder
Tivoli, Kristiania, 7. juli 1893


1891

Ole Andreas Furu
Om diplomatiske Sager og almindelig Stemmeret
Skøienlunden, Kristiania , 21. juni 1891


1872

Johan Sverdrup
At leve og virke for det seirende i Folkets Liv
Svartale ved æresfest
Kongsvinger, 28. oktober 1872


1871

Johan Sverdrup
Forslaget til ny Foreningsakt
Stortinget, 17. april 1871


1862

Johan Sebastian Welhaven
Seir og Held for Danmarks retfærdige sag!
Tale ved en fest i Rosenborg Have ved avslutningen av et Studentertog til Lund og København.
13. juni 1862


1860

Johan Sebastian Welhaven
Det skandinaviske Samlivs voxende Udvikling
Festen til Fædrenes Minde
Det norske Studentersamfund, Christiania, 13. januar 1860


1858

Frans Christian Faye
Ret og Sandhed
Skåltale for Kronprins Karl
Frimurerlogen, Christiania, 8. mars 1858


Frederik Rode
Besindighed, Viisdom og Retfærdighed
Skåltale for Kong Oscar
Frimurerlogen, Christiania, 8. mars 1858


Frederik Rode
Et ædelt Redskab i Forsynets Haand
Skåltale "for Rigernes Forening"
Frimurerlogen, Christiania , 8. mars 1858


1856

Johan Sebastian Welhaven
Saaledes voxer Norge ind i Forbundet med hævet Hoved
Tale "ved Avskedssoireen for Naturforskerne" etter Studentertoget i Sverige
18. juli 1856


Johan Sebastian Welhaven
Vort Norden er Eenhed!
Tale etter det norske studentertog til Sverige
Christiania, 23. juni 1856


Johan Sebastian Welhaven
Broderskab i Norden
Tale til det norske studentertog i Sverige
Uppsala, 12. juni 1856


Johan Sebastian Welhaven
Den rette Samdrægtigheds Aand
Tale til det norske studentertog i Sverige
Kalmar, 10. juni 1856


1854

Johan Sebastian Welhaven
Den nordiske Opgaves Stilling
Festen til Fædrenes Minde
Det norske Studentersamfund, Christiania, 13. januar 1854


1846

Johan Sebastian Welhaven
For Norge
"Studenternes nordiske Høitid"
Christiania, 13. januar 1846


1822

Peder Flor
Nationen kan ei udræde denne Byrde
Debatt om oppgjør av den dansk-norske statsgjeld
Storthinget, 26. oktober 1822


1821

Carl Johan
Min Hæder er uadskillelig fra Eders Frihed
Trontale, "ved Statsraad Sommerhjelm oplæst"
Stortinget, 8. februar 1821


1814

Fredrik Julius Bech
Fredens og Foreningens varige og velgjørende Frugter
Vor Frelsers Kirke, Christiania, 13. november 1814


Johan C. H. Wedel-Jarlsberg
Hvad Naturens Herre forenede
Tale på vegne av Stortingets deputasjon etter valget av Karl XIII som norsk konge.
Fredrikshald, 7. november 1814


Peter Motzfeldt
Ikke uden Storthingets Samtykke
Debatt om unionsvilkårene: Grunnlovens § 25, om kontroll over de væpnede styrker
Det overordentlige storting, Christiania, 25. oktober 1814


Jørgen Aall
Mit Liv er ei det største Offer
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Christian Sørenssen
Omstændighederne er ublide
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Søren Georg Abel
Hvo der tilgiver, ham skal tilgives
Det første overordentlige storting
Christiania, 20. oktober 1814


Frederik Schmidt
Den eneste Udvei
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Johan C. H. Wedel-Jarlsberg
Denne Stat vilde være et Ospeløv
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Johan Nordahl Brun
Kaster ikke eders Frimodighed bort!
Korskirken i Bergen, 18. september 1814


Georg Sverdrup
Frihed og Selvstændighed
Tale i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 13. mai 1814


Frederik Schmidt
Haand i Haand om Fædrenelandets Alter
Riksforsamlingens debatt om finanskomiteens instilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Christian Magnus Falsen
Nationens Mening
Tale i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 18. april 1814