VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Monarki

22 talar med dette nøkkelordet


2017

Erna Solberg
Vanlige mennesker med helt uvanlige jobber
Tale til kongeparet ved jubileumsfeiringen i Operaen
Oslo, 10. mai 2017


Bjarte Hjelmeland
Et kongehus som strekker seg etter sitt folk
Tale fra folket til kongeparet på 80-årsdagene
Slottsplassen, 9. mai 2017


2016

Erna Solberg
Vi kan alltid samle oss om dere
Kongeparets hagefest
Slottsparken, 1. september 2016


Olemic Thommessen
Et kongepar som lever med og for folket
Tale ved signingsjubileet
Trondheim, 23. juni 2016


Harald 5
Lange linjer og dype røtter
Hagefest under Jubileumsreisen Kongepar i 25 år
Stiftsgården i Trondheim, 23. juni 2016


Olemic Thommessen
Oscarshall
Overrekkelse av gave til kongeparet ved regentjubileet
Oscarshall, Oslo, 7. juni 2016


Olemic Thommessen
I 25 år har Kongen og Dronningen vist at de kjenner folket
Kongeparets 25-årsjubileum
Universitetets Aula, Oslo, 17. januar 2016


Erna Solberg
25 års utrettelig innsats
Festforestillingen ved Kongeparets 25-årsjubileum
Universitetes Aula, Oslo, 17. januar 2016


Helga Haugland Byfuglien
Et lys for vårt folk
Preken ved Kongeparets 25-årsjubileum
Slottskapellet, 17. januar 2016


2012

Dag Terje Andersen
Den norske kongearven ble ført videre denne dagen
Tale ved avdukingen av Anne Vistvens maleri av Kong Haralds edsavleggelse i Stortinget i 1991
Stortinget, 20. november 2012


2005

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2005


Harald 5
Hundre år
H.M. Kongens hilsen ved slottsballet i anledning 100-årsjublieet
Slottet, 27. november 2005


2001

Jens Stoltenberg
Retten til å følge kjærligheten
Tale ved regjeringens middag for kronprinsparet
Akershus Slott, 24. august 2001


1991

Harald 5
Slekt skal følge slekters gang
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1991


Harald 5
Alt for Norge
Signingsferdens begynnelse
Rikssalen i Eidsvollsbygningen, 20. juni 1991


1968

Harald 5
En helt ny fase i våre liv
Kronprinsbryllupet
Slottet, 29. august 1968


Finn Gustavsen
Om kronprinsens eventuelle giftermål
Spm. fra repr. Gustavsen om å oppnevne en forfatningskommisjon for å vurdere den situasjon som oppstår ved Kronprinsens giftermål
Stortinget, 3. april 1968


1906

Anton Christian Bang
Fryd dig og vær Glad!
Kongekroning i Trondheims domkirke
22. juli 1906


1858

Frans Christian Faye
Ret og Sandhed
Skåltale for Kronprins Karl
Frimurerlogen, Christiania, 8. mars 1858


Frederik Rode
Besindighed, Viisdom og Retfærdighed
Skåltale for Kong Oscar
Frimurerlogen, Christiania, 8. mars 1858


1850

Johan Sebastian Welhaven
En Haabets Fest
Tale i anledning av at kronprins, senere kong Carl 15, blir viet til prinsesse Louise av Holland.
Universitetet i Christiania, 19. juni 1850


1814

Johan C. H. Wedel-Jarlsberg
Hvad Naturens Herre forenede
Tale på vegne av Stortingets deputasjon etter valget av Karl XIII som norsk konge.
Fredrikshald, 7. november 1814