VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Innenriks

50 talar med dette nøkkelordet


2007

Harald 5
Trontale
Åpningen av det 152. storting
Stortinget, 2. oktober 2007


Siv Jensen
Respekt for enkeltmennesket
Frps valgkampåpning
Fredrikstad, 11. august 2007


Hill-Marta Solberg
Se oftere mot nord
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 20. april 2007


Jonas Gahr Støre
Utenriks og innenriks kan ikke skilles
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 20. april 2007


Jens Stoltenberg
Norge skal være et foregangsland
Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 19. april 2007


Lars Sponheim
Framtiden kan bli en ren fornøyelse
Venstres landsmøte
Bergen, 13. april 2007


Audun Lysbakken
Verden til venstre
SVs landsmøte
Gardermoen, 24. mars 2007


Øystein Djupedal
Fellesskap, utjevning og inkludering
SVs landsmøte
Gardermoen, 23. mars 2007


Kristin Halvorsen
SV gjør en forskjell
SVs landsmøte
Gardermoen, 22. mars 2007


2006

Øystein Djupedal
Alle kan nå sine mål!
Utdanningsforbundets landsmøte
Loen, 10. november 2006


Kristin Halvorsen
Finanstale
Redegjørelse i Stortinget
Oslo, 6. oktober 2006


Harald 5
Trontale
Åpningen av det 151. storting
Stortinget, 2. oktober 2006


Helga Pedersen
Torsken i Barentshavet
Gjensidiges seminar på Nor-Fishing
Trondheim, 10. august 2006


Helga Pedersen
Regjeringens havbrukspolitikk
Laksedagene
Hell, 24. januar 2006


Helga Pedersen
Regjeringens fiskeripolitikk
Fiskebåtredernes forbunds representantskapsmøte
Tromsø, 19. januar 2006


2005

Harald 5
Melding om rikets tilstand
Melding fra Kongen til stortinget om Norges rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.
Stortinget, 11. oktober 2005


Erling Folkvord
Det er slutt på den tida da vi berre tier og tåler
Birkelunden, Oslo, 1. mai 2005


2003

Tommy Skar
Fra fellesskap til egoisme?
Foredrag på LO i Opplands fylkeskonferanse
28. mars 2003


2001

Bjørn Tore Godal
Omstilling for en ny tid - et moderne og fleksibelt forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2001


1998

Harald 5
Hverdagstakknemlighet
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1998


1997

Harald 5
Å gi det beste av oss selv til andre
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1997


1996

Harald 5
De små, lyse øyeblikk
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1996


1994

Harald 5
Vi må stå sammen som ett folk
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1994


1993

Harald 5
Respekt for hverandres motiver
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1993


1992

Harald 5
Vår felles norske referanseramme
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1992


1991

Harald 5
Slekt skal følge slekters gang
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1991


1982

Kåre Willoch
Omstillinger i norsk industri
Foredrag i Industriforum
18. mars 1982


1981

Odvar Nordli
Vilje til avspenning, nedrustning og fred
Nyttårstale
NRK TV og radio, 1. januar 1981


1980

Odvar Nordli
De store mulighetenes tiår ligger foran oss
Nyttårstale
NRK radio og TV, 1. januar 1980


1979

Odvar Nordli
Satse for framtida
Nyttårstale
NRK radio og TV, 1. januar 1979


1960

Sigmund Skard
Heimleg rotfeste
Ved årsstevne i Noregs Ungdomslag
3. juli 1960


1945

Wilhelm Thagaard
Tillitsfullt samvirke mellom næringsliv og stat
Valgmøte for Venstre
Bøndernes Hus, Oslo, 4. oktober 1945


1942

Vidkun Quisling
Organisering av et riksting
Universitetets gamle festsal, Oslo, 25. september 1942


Vidkun Quisling
Det nye Europa
Riksmøtet
25. september 1942


1941

Gulbrand Lunde
Triumviratet: ekskong Håkon, Churchill og Stalin
Utdrag av tale ved protestmøte
Universitetsplassen, Oslo, 16. september 1941


Gulbrand Lunde
Norske sjøfolk!
Norske sjøfolks hjemkomst
Oslo, 3. mai 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene III
London Radio, 3. mai 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene II
London Radio, 26. april 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene I
London Radio, 19. april 1941


1935

Johan Nygaardsvold
Kjøp norske varer!
NRK radio, 14. desember 1935


1933

Ragnar Vold
Driver det mot fascisme i Norge?
Debatt i Oslo Unge Venstre
Oslo, 12. januar 1933


1928

Fridtjof Nansen
Et nytt Norge
Fedrelandslagets stevne
Tønsberg, 26. august 1928


Olav Scheflo
Julussa-konflikten
Stortinget, 18. mai 1928


Johan Ludwig Mowinckel
Mistillit
Debatt om Hornsruds regjeringserklæring
Storinget, 7. februar 1928


1927

Johan Ludwig Mowinckel
Venstres syn og Venstres opgaver
Valgkamp mai - juni
1927


1926

Fridtjof Nansen
Avrustning av det menneskelige sinn
Nordisk radiokveld arrangert av Kvinnenes Internasjonale Liga for Fred og Frihet
NRK radio, juni 1926


Johan Nygaardsvold
Kapitalen står imot arbeidet verden over
Debatt om "Kinservikkonsesjonen"
Stortinget, 12. mai 1926


1924

Jens Hundseid
Eit ord for dagen
Bygdemøte
9. februar 1924


1922

Olav Scheflo
Venstres ektefødte barn
Trontale- og finansdebatt
Stortinget, 6. mars 1922


1921

Johan Ludwig Mowinckel
Respekt for folkeviljen
Forbudslovdebatten
7. september 1921