VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Sosialisme

32 talar med dette nøkkelordet


2017

Bjørnar Moxnes
Rødt på tinget
Tale på Rødts valgvake
Oslo, 11. september 2017


Audun Lysbakken
Vi er et forandringsparti
Partilederforedrag
Litteraturhuset, Oslo, 10. august 2017


2015

Bjørnar Moxnes
Sammen skapte vi et vendepunkt
Rødts valgvake
Ingensteds, Oslo, 14. september 2015


Hadia Tajik
Et løfte og et krav: Alle skal med
Partilederforedrag
Litteraturhuset i Oslo, 12. august 2015


Bjørnar Moxnes
Forskjells-Norge er et spørsmål om makt, frihet og muligheter
Rødts landsmøte
Oslo, 29. mai 2015


Bjørnar Moxnes
Sammen mot forskjells-Norge
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2015


Audun Lysbakken
Vi tar kampen
SVs landsmøte
Gardermoen, 13. mars 2015


2014

Bjørnar Moxnes
La oss bygge et parti som kan forandre Norge og forandre verden
Rødts landsmøte
Håndverkeren konferansesenter, Oslo, 8. mai 2014


2013

Audun Lysbakken
Å kombinere det røde og det grønne
Partilederforedrag på Litteraturhuset
Oslo, 15. august 2013


Bjørnar Moxnes
Vi tror på en annen måte å drive politikk på
Rødts landskonferanse
Håndverkeren konferansesenter, Oslo, 12. april 2013


2007

Audun Lysbakken
Verden til venstre
SVs landsmøte
Gardermoen, 24. mars 2007


1987

Hanna Kvanmo
SV er et sosialistisk parti
SVs landsmøte
Oslo, 2. mai 1987


1983

Jo Benkow
Vår tid er kommet
Høyres landsmøte
1983


1981

Einar Førde
Før huset brenn ned
Arbeiderpartiets landsmøte
3. april 1981


1960

Halvard Lange
Problemer i det vestlige samarbeid
Tale ved årsmøtet
15. mars 1960


1959

Eyvin Dahl
Hva jeg mente - hva jeg mener
Kåseri i Kringkastingen
NRK radio, 14. desember 1959


1954

Helge Krog
Svulmende forfall
Studentersamfundet, Oslo, 1. mai 1954


1932

Karl Evang
Seksualhygiene i borgerlig og socialistisk belysning
Det Norske Studentersamfund
8. oktober 1932


1927

Oscar Torp
Enhet, ikke enighet
Åpningstale til Samlingskongressen
Oslo, 30. januar 1927


1923

Erling Falk
Et kommunistisk masseparti
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 18. juni 1923


Martin Tranmæl
Radikaliseringen i Norge er anticentralistisk
Utvidet plenumsmøte, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 14. juni 1923


Erling Falk
Falske beskyldninger
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 13. juni 1923


Nikolai Bucharin
Mot alle splittelsesforsøk (1)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Nikolai Bucharin
Mot alle splittelsesforsøk (2)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Oslo, 26. februar 1923


Nikolai Bucharin
En generalstab for verdens organiserte arbeidere
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


1922

Oscar Torp
Sosialdemokrati og parlamentarisk opportunisme
(oversatt fra tysk; på møtet oversatt fra norsk av Haakon Meyer) Den kommunistiske internasjonalens 4. kongress
Moskva, 11. november 1922


1919

Alfred Madsen
Bergverkernes socialisering
Grubearbeidernes Konferance
Trondhjem, 28. juni 1919


Emil Stang d.y.
Et revolusjonært sosialdemokratisk parti
(oversatt fra tysk) Den kommunistiske Internasjonalens 1. kongress
Petrograd, 2. mars 1919


1918

Ole Olsen Lian
Vi kommer ikke utenom staten
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, debatt om forbundets organiasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Christian Holtermann Knudsen
Urokkelig enhet utadtil!
Arbeiderpartiets landsmøte
Kristiania, 29. mars 1918


1915

Edvard Bull
Krig og revolution
Trondhjems Socialistlag, 10. januar 1915


1914

Ellisif Wessel
Utidig lojalitet
Rettsforklaring i anledning artikkelen "Utidig lojalitet"
1914