VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Forsvarspolitikk

50 talar med dette nøkkelordet


2018

Frank Bakke-Jensen
Vi må bygge et sterkt og motstandsdyktig samfunn
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2018


2016

Olemic Thommessen
Om nødvendig forsvare med makt
Tale ved retterstedet, Akershus festning
Oslo, 8. mai 2016


Ine Eriksen Søreide
En ny langtidsplan for forsvarssektoren - vårt utgangspunkt og våre valg
Nyttårsforedraget
Oslo Militære Samfund, 11. januar 2016


2015

Ine Eriksen Søreide
Allmenn verneplikt
Forsvarets likestillingskonferanse
Oslo, 21. mai 2015


Ine Eriksen Søreide
Et forsterket og fornyet forsvar for fremtiden - vanskelige valg og dilemmaer
Foredrag i Oslo Militære Samfund
9. februar 2015


2013

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Forsvaret er vårt samfunns tidløse behov
Tale ved kransenedleggelse i Minnelunden
Akershus Festning, Oslo , 8. mai 2013


Grete Faremo
Trusler og sårbarhet
Presentasjon av den første åpne samordnede risiko- og trusselvurderingen
Hotel Bristol, 18. februar 2013


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Droner - muligheter og begrensninger
Luftmaktseminaret
Trondheim, 7. februar 2013


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Kvinner og Forsvaret i et viktig jubileumsår
Årsmøte og seminar ved Nettverk for kvinnelig befal
Akershus festning, Oslo, 31. januar 2013


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Vårt innsatsforsvar - i en relevant Allianse
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 7. januar 2013


2012

Alexandra Bech Gjørv
Samfunnssikkerhet etter 22. juli
Oslo Militære Samfund, 29. oktober 2012


Grete Faremo
Menneskene er vår viktigste beredskapsressurs
Redegjørelse i Stortinget etter 22. juli-kommisjonens rapport
Stortinget, 28. august 2012


2009

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Det moderne innsatsforsvaret - fra fremtidsvisjon til realitet
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 5. januar 2009


2008

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Trusler og utfordringer, sikkerhet og forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 7. januar 2008


2007

Jonas Gahr Støre
Den internasjonale situasjonen
AUFs sommerleir
Utøya, 19. juli 2007


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk - fra Kabul til Nordområdene
22. februar 2007


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Veien mot nye kampfly
14. februar 2007


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Norges internasjonale engasjement for fred og sikkerhet
Gjesteforelesning NTNU
Trondheim, 12. januar 2007


Anne-Grete Strøm-Erichsen
Verdier verd å verne
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2007


2006

Sverre Diesen
Forsvaret - et maktpolitisk instrument
Foredrag i Oslo Militære Samfund
Oslo, 13. november 2006


2005

Kristin Krohn Devold
Vilje til å endre - evne til å forsvare 1905 - 2005
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2005


2004

Kristin Krohn Devold
Fra snuoperasjon til transformasjon
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 5. januar 2004


2003

Kristin Krohn Devold
Hva vi vil og hvor vi skal
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 6. januar 2003


2002

Jan Petersen
Norges nye sikkerhetspolitiske rammebetingelser
Foredrag
Oslo Militære Samfund, 30. september 2002


Kristin Krohn Devold
Regjeringens forsvarspolitiske utfordringer og prioriteringer
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 7. januar 2002


2001

Kåre Willoch
Et sårbart samfunn
En redegjørelse for Sårbarhetsutvalgets innstilling
Oslo Militære Samfund, 15. januar 2001


Bjørn Tore Godal
Omstilling for en ny tid - et moderne og fleksibelt forsvar
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 8. januar 2001


2000

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2000


Eldbjørg Løwer
Vårt forsvar i et internasjonalt perspektiv
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2000


1986

Kåre Willoch
Norges sikkerhetspolitiske situasjon
Foredrag i Oslo Militære Samfund
7. april 1986


1979

Aase Wind Lionæs
Fredstro
Tildeling av Nobels fredspris til Eisaku Sato og Seán MacBride
Oslo, 10. desember 1979


1973

Sigbjørn Hølmebakk
Nasjonalt forsvar
Foredrag
1973


1960

Christian A. R. Christensen
Sovjet - FN - NATO - Norge
Foredrag i Oslo Handelsstands Forening
3. november 1960


Halvard Lange
De politiske aspekter
Tale ved NATO`s parlamentariker-konferanse
Paris, november 1960


1954

Helge Krog
Svulmende forfall
Studentersamfundet, Oslo, 1. mai 1954


1949

Halvard Lange
Europa i verden og Norden i Europa
1949


1947

Gunnar Jahn
Våren og sommeren 1940
Foredrag i Student-venstrelaget
4. mars 1947


1943

Vidkun Quisling
Bolsjevikenes mål
Årsdagen for den nasjonale regjerings utnevnelse
Klingenberg kino, Oslo, 2. februar 1943


1941

Frederik Prytz
Omkring 9. april
Trøndelagsstevnet
16. november 1941


Gulbrand Lunde
Norske sjøfolk!
Norske sjøfolks hjemkomst
Oslo, 3. mai 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene III
London Radio, 3. mai 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene II
London Radio, 26. april 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Amerika kommer
London Radio, 20. februar 1941


1927

Johan Ludwig Mowinckel
Venstres syn og Venstres opgaver
Valgkamp mai - juni
1927


1918

Arnold Ræstad
Frisindet politik i dag
Politisk foredrag
Mysen, 27. januar 1918


1915

Johan Scharffenberg
Underklassens stilling til fædrelandets forsvar
Lillestrømmen , 8. august 1915


1914

Fridtjof Nansen
1 aars vernepligt
Studentersamfundet, Kristiania, 20. september 1914


Søren Tobias Årstad
Også nøitralitetspolitikk krever ofre
Ekstraordinært stortingsmøte i anledning krigsutbrudd i Europa
Stortinget, 8. august 1914


1911

Anna Rogstad
Min stilling til hærbudgettet
Det aller første innlegg fra en kvinnelig stortingsrepresentant
Stortinget, 22. mars 1911


1905

Nikolaus Gjelsvik
Fred og forsvar
Årsmøte i Norigs Ungdomslag
3. juli 1905