VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Nobels fredspris

50 talar med dette nøkkelordet


2017

Setsuko Thurlow
Humanity and nuclear weapons cannot coexist
Nobelforedrag (sammen med Beatrice Fihn) ved tildeling av Nobels Fredspris til ICAN
Oslo rådhus, 10. desember 2017


Beatrice Fihn
Fear, freedom, and the future
Nobelforedrag (sammen med Setsuko Thurlow) ved tildeling av Nobels Fredspris til ICAN
Oslo rådhus, 10. desember 2017


2015

Kaci Kullmann Five
Nasjonal forbrødring
Tildeling av Nobels fredspris til Kvartetten for nasjonal dialog
Oslo Rådhus, 10. desember 2015


2014

Thorbjørn Jagland
Verdenssamvittighet
Tildeling av Nobels fredspris til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai
Oslo Rådhus, 10. desember 2014


2013

Thorbjørn Jagland
Vi må aldri undervurdere de små skritts politikk
Tildeling av Nobels fredspris til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW)
Oslo Rådhus, 10. desember 2013


2012

Thorbjørn Jagland
Fredens kontinent
Tildeling av Nobels fredspris til EU
Oslo Rådhus, 10. desember 2012


Aung San Suu Kyi
The value of kindness
Nobelforedrag av Nobelpristakeren for 1991
Oslo rådhus, 16. juni 2012


2011

Thorbjørn Jagland
"Kvinnene holder oppe halve himmelen"
Tildeling av Nobels fredspris til Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman
Oslo Rådhus, 10. desember 2011


2010

Thorbjørn Jagland
Leve et ærlig liv med verdighet
Tildeling av Nobels fredspris til Liu Xiaobo
Oslo Rådhus, 10. desember 2010


2009

Barack H. Obama
A Just and Lasting Peace
Nobelforedraget 2009
Oslo, 10. desember 2009


Thorbjørn Jagland
"A call to action"
Tildeling av Nobels fredspris til Barack H. Obama
Oslo Rådhus, 10. desember 2009


2008

Ole Danbolt Mjøs
Den som bygger freden, bygger menneskeligheten
Tildeling av Nobels fredspris til Martti Ahtisaari
Oslo Rådhus, 10. desember 2008


2007

Ole Danbolt Mjøs
Ulike vegar til fred
Tildeling av Nobels fredspris til FNs klimapanel (IPCC) og Albert Arnold (Al) Gore Jr.
Oslo Rådhus, 10. desember 2007


2006

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2006


Ole Danbolt Mjøs
I førarsetet i eigne liv
Tildeling av Nobels fredspris til Muhammad Yunus og Grameen Bank
Oslo Rådhus, 10. desember 2006


2005

Ole Danbolt Mjøs
Gjere slutt på menneskeslekta eller gje avkall på krigen
Tildeling av Nobels fredspris til Atomic Energy Agency (IAEA) og Mohamed ElBaradei
Oslo Rådhus, 10. desember 2005


Kjell Magne Bondevik
Nobelsamarbeidet
Tale ved åpningen av Nobels Fredssenter
Vestbanebygningen, Oslo, 11. juni 2005


2004

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2004


2003

Ole Danbolt Mjøs
Dei grunnleggjande menneskerettane
Tildeling av Nobels fredspris til Shirin Ebadi
Oslo Rådhus, 10. desember 2003


2001

Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2001


Gunnar Berge
En posisjon utad og en moral innad
Tildeling av Nobels fredspris til De forente nasjoner (FN) og Kofi Annan
Oslo Rådhus, 10. desember 2001


Kofi Annan
The dignity and worth of every person
Nobelforedrag
Oslo, 10. desember 2001


2000

Gunnar Berge
Personlig og politisk mot
Tildeling av Nobels fredspris til Kim Dae-jung
Oslo Rådhus, 10. desember 2000


1999

Francis Sejersted
Å lindre nøden og bekjempe lidelsene
Tildeling av Nobels fredspris til Leger uten grenser (Médecins Sans Frontières)
Oslo Rådhus, 10. desember 1999


1998

Francis Sejersted
Vilje til forsoning
Tildeling av Nobels fredspris til John Hume og David Trimble
Oslo Rådhus, 10. desember 1998


1997

Francis Sejersted
I humanitetens og fredens tjeneste
Tildeling av Nobels fredspris til International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og Jody Williams
Oslo Rådhus, 10. desember 1997


1979

Aase Wind Lionæs
Fredstro
Tildeling av Nobels fredspris til Eisaku Sato og Seán MacBride
Oslo, 10. desember 1979


1973

Aase Wind Lionæs
Den möysommelige vei til full fred
Tildeling av Nobels fredspris til Henry Kissinger og Le Duc Tho
Oslo, 10. desember 1973


1971

Aase Wind Lionæs
Et tövær i det kalde politiske klima
Tildeling av Nobels fredspris til Willy Brandt
Oslo, 10. desember 1971


1970

Aase Wind Lionæs
«Den grönne revolusjon»
Tildeling av Nobels fredspris til Norman Ernest Borlaug
Oslo, 10. desember 1970


1969

Aase Wind Lionæs
«Vil du fred så sörg for rettferdighet»
Tildeling av Nobels fredspris til Den internasjonale Arbeidsorganisasjon (ILO)
Oslo, 10. desember 1969


1968

Aase Wind Lionæs
Retningslingslinjer for våre handlinger
Tildeling av Nobels fredspris til René Cassin
Oslo, 10. desember 1968


1965

Aase Wind Lionæs
Som barna er, slik blir fremtidens historie
Tildeling av Nobels fredspris til UNICEF
Oslo, 10. desember 1965


1964

Gunnar Jahn
Ny mening og verdighet
Tildeling av Nobels fredspris til Martin Luther King Jr.
Oslo Rådhus, 10. desember 1964


1963

Gunnar Jahn
Sterkere krefter enn de kjernefysiske bombers onde makt
Tildeling av Nobels fredspris for 1962 til Linus Carl Pauling
Oslo, 10. desember 1963


1961

Gunnar Jahn
"Vi tror på brorskap mellom menneskene"
Tildeling av Nobels fredspris til Albert John Lutuli
Oslo Rådhus, 10. desember 1961


Gunnar Jahn
Å skape fred og godvilje mellom nasjoner og mennesker
Tildeling av Nobels fredspris til Dag Hammarskjöld
Oslo Rådhus, 10. desember 1961


1958

Gunnar Jahn
Tilbake til et menneskeverdig liv i frihet
Tildeling av Nobels fredspris til Georges Pire
Oslo, 10. desember 1958


1957

Gunnar Jahn
En bedre verden tömret på virkelighetens grunn
Tildeling av Nobels fredspris til Lester Bowles Pearson
Oslo, 10. desember 1957


1955

Gunnar Jahn
Verdens våkne samvittighet
Tildeling av Nobels fredspris for 1954 til FNs Høykommissariat for Flyktninger
Oslo, 10. desember 1955


1953

Gunnar Jahn
Ære og selvopofrelse
Tildeling av Nobels fredspris til George Catlett Marshall
Oslo, 10. desember 1953


1952

Gunnar Jahn
Ærefrykt for livet
Tildeling av Nobels fredspris til Albert Schweitzer
Oslo, 10. desember 1952


1951

Gunnar Jahn
Et samfunn som gir grobunn for morgendagens menneske
Tildeling av Nobels fredspris til Léon Jouhaux
Oslo, 10. desember 1951


1950

Gunnar Jahn
En uhelbredelig optimist
Tildeling av Nobels fredspris til Ralph Bunche
Oslo, 10. desember 1950


1949

Gunnar Jahn
Han bruker ikke store ord om fred, men hans gjerning ruver
Tildeling av Nobels fredspris til Baron John Boyd Orr of Brechin
Oslo, 10. desember 1949


1947

Gunnar Jahn
Kvekerne
Tale ved utdelingen av Nobels fredspris
10. desember 1947


1946

Gunnar Jahn
I lyset av kallet
Tildeling av Nobels fredspris til John Raleigh Mott
Oslo, 10. desember 1946


Gunnar Jahn
Verden er ikke rik på mennnesker av hennes støpning
Tildeling av Nobels fredspris til Emily Greene Balch
Oslo, 10. desember 1946


Gunnar Jahn
Emily Greene Balch
Tale ved utdelingen av Nobels fredspris
10. desember 1946


1945

Gunnar Jahn
De Forente Nasjoners far
Tildeling av Nobels fredspris til Cordell Hull
Oslo, 10. desember 1945