VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Preken

34 talar i denne sjangeren


2017

Helga Haugland Byfuglien
Jeg skammer meg ikke over evangeliet
Nasjonal festgudstjeneste i anledning 500-årsmarkeringen av Reformasjonen
Nidarosdomen, 30. oktober 2017


2016

Helga Haugland Byfuglien
Et lys for vårt folk
Preken ved Kongeparets 25-årsjubileum
Slottskapellet, 17. januar 2016


2015

Gunnar Stålsett
Forakt for godhet gir politisk gevinst
Lysmesse for konfirmanter
Vestre Aker kirke, 20. desember 2015


2011

Gunnar Stålsett
Ruten er fastlagt, men må skapes
Tale til kronprinsparet på deres 10 års-bryllupsdag
Oslo Domkirke, 25. august 2011


2000

Gunnar Stålsett
Håp for fattige?
Preken ved Stortingets åpning
Oslo Domkirke, 2. oktober 2000


1985

Berge Furre
Jordas fordømde - og vårt håp
Preken
Tromsø domkirke, 1. mai 1985


1961

Ingrid Bjerkås
Bønnhørelse
Preken ved ordinasjon som Norges første kvinnelige prest
Vang kirke, 19. mars 1961


1945

Kristen Skjeseth
Fredsgudstjeneste
Vågan kirke, 8. mai 1945


Kristen Skjeseth
Ordet og krigen - freden og atombomben
Fauske kirke , 1945


Kristen Skjeseth
Nå må vi bli normale
Julepreken
1945


1942

Kristen Skjeseth
Vel møtt i Jesu navn
Preken i Vågan kirke midtfastesøndag 1942 efter ett års fangenskap.
1942


1941

Kristen Skjeseth
Vi gir oss Gud i vold
Preken på D/S «Bretagne» ved Svolvær kai
9. mars 1941


1940

Eivind Berggrav
Indre fred
Tale av biskop Berggrav i Oslo radio
14. april 1940


1930

Anders Hovden
Heimat til oss sjølve
Den norske kirkes 900-årsjubileum
Nidaros Domkirke, Trondheim, juli 1930


1914

Anders Hovden
Heidra far din og mor di
Noregs Ungdomslags landsstevne
Vår Frelsers Kirke, Oslo, 1914


1913

Anders Hovden
Kristendom og norskdom
Nyttårstale
Melhus Kirke, 31. desember 1913


1912

Kristen Skjeseth
Kirken og arbeiderne
Kristiania, 1912


1906

Anton Christian Bang
Fryd dig og vær Glad!
Kongekroning i Trondheims domkirke
22. juli 1906


Anders Hovden
Gud tenkte det til det gode
Reykjavik Domkirke, 1906


1905

Anton Christian Bang
Dette er Dagen, som Herren har gjort
Takkegudstjeneste
Kristiania domkirke, 7. desember 1905


Anders Hovden
Flagget talar til oss
Preken i anledning folkeavstemningen om oppløsning av unionen.
Krødsherad Kirke, 13. august 1905


Peter Hognestad
Gud er attaat
17. mai 1905


1901

Anton Christian Bang
Det nye Aarhundrede
Nyttårsgudstjeneste
Kristiania domkirke, 1. januar 1901


1853

Wilhelm Andreas Wexels
" ... da blev en Død udbaaren ..."
Vor Frelsers Kirke, Christiania, 11. september 1853


1836

Iver Hesselberg
Livets Porte opladte for de Retfærdige ("Gud bevare Kongen for onde og farlige Raadgivere")
Preken i Aker kirke, kort etter Carl Johans oppløsning av Stortinget
Christiania, 10. juli 1836


1814

Jens Skancke Garmann
Hvad have vi som Christne at gjøre i disse Farens Dage?
Aftensang
Vor Frelsers Kirke, Christiania , 26. juni 1814


Jonas Angell
Han skal have vor Lydighed
Takke- og bønnefest i anledning grunnlovsverket og kongevalget
Trondhjem, 5. juni 1814


Matthias Sigwardt
Saadan en Konge have vi
Takke- og bedefest i anledning kongevalget
Christiania, 22. mai 1814


Ulrik Frederik Bøyesen
Norges Sag er den gode Sag
Preken ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Lærdal, 18. mars 1814


Fredrik Wettergreen
Kraft til at opfylde vore Pligter og udholde vore Trængsler
Borre Hovedkirke, 4. mars 1814


Frederik Schmidt
Maatte vort elskede Norge vorde dette lykkelige Land!
Tale ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Egers Hovedkirke, 4. mars 1814


Claus Pavels
Vi svore at hævde Norges Selvstændighed
Preken ved avleggelse av eden til Norges selvstendighet
Aggerhuus Slotskirke, Christiania, 25. februar 1814


Søren Tybring
En skjøn og blidere Fremtid imøde
Drammens Hovedkirke, 25. februar 1814


Johan Nordahl Brun
Jeg forkynder dig dette til Glæde
Etter en preken om "overvældende Bedrøvelse"
Domkirken i Bergen, 21. februar 1814