VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Kommunisme

32 talar med dette nøkkelordet


2013

Bjørnar Moxnes
Frihet for alle enkeltmennesker, ikke bare frihet for enkelte mennesker
Partilederforedrag på Litteraturhuset
Oslo, 12. august 2013


1982

Pål Steigan
I begynnelsen skapte mennesket Gud i sitt bilde
Foredrag
Bø i Telemark, januar 1982


1981

Pål Steigan
Bekjennelse
Etter et foredrag på Rød Ungdoms sommerleir
1981


1979

Pål Steigan
Revolusjon og datarevolusjon
Foredrag på Bedriftsøkonomisk Institutt
1979


1967

Georg Johannesen
Teach-in om Norge
Studentersamfundet, Oslo, april 1967


1960

Christian A. R. Christensen
Sovjet - FN - NATO - Norge
Foredrag i Oslo Handelsstands Forening
3. november 1960


Sigmund Skard
Heimleg rotfeste
Ved årsstevne i Noregs Ungdomslag
3. juli 1960


1959

Eyvin Dahl
Hva jeg mente - hva jeg mener
Kåseri i Kringkastingen
NRK radio, 14. desember 1959


1949

Johan Strand Johansen
Valgets lærdommer og kommunistenes oppgaver
Tillitsmannsmøte i Oslo NKP
Oslo, 20. oktober 1949


1943

Arne Ording
Oppløsningen av Komintern
London radio, 25. mai 1943


Vidkun Quisling
En ny tid lyser over alle jordens topper
10 års-dagen for NS stiftelse
17. mai 1943


Vidkun Quisling
Bolsjevikenes mål
Årsdagen for den nasjonale regjerings utnevnelse
Klingenberg kino, Oslo, 2. februar 1943


1942

Vidkun Quisling
Jødene må ut av Europa
Referat av Førerens tale
Trøndelag, 6. desember 1942


1941

Gulbrand Lunde
Triumviratet: ekskong Håkon, Churchill og Stalin
Utdrag av tale ved protestmøte
Universitetsplassen, Oslo, 16. september 1941


1940

Vidkun Quisling
Samholdskraft
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1940


1936

Emil Løvlien
Hvad vil kommunistene?
NRK radio, 21. september 1936


Emil Løvlien
Kampen for arbeiderklassens enhet
Landsmøtet for Norges Kommunistiske Parti
9. april 1936


1933

AOF
Karl Marx
50-årsdagen for Karl Marx´ død
Foredragsdisposisjon, 14. mars 1933


1928

Fridtjof Nansen
Et nytt Norge
Fedrelandslagets stevne
Tønsberg, 26. august 1928


Arvid Hansen
Tvers gjennem loven
Oslo byrett, 13. juli 1928


1923

Erling Falk
Et kommunistisk masseparti
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 18. juni 1923


Martin Tranmæl
Radikaliseringen i Norge er anticentralistisk
Utvidet plenumsmøte, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 14. juni 1923


Erling Falk
Falske beskyldninger
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 13. juni 1923


Nikolai Bucharin
Mot alle splittelsesforsøk (1)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 26. februar 1923


Nikolai Bucharin
Mot alle splittelsesforsøk (2)
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Oslo, 26. februar 1923


Nikolai Bucharin
En generalstab for verdens organiserte arbeidere
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


Olav Scheflo
Tillid til Internationalen
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


1922

Oscar Torp
Sosialdemokrati og parlamentarisk opportunisme
(oversatt fra tysk; på møtet oversatt fra norsk av Haakon Meyer) Den kommunistiske internasjonalens 4. kongress
Moskva, 11. november 1922


Olav Scheflo
Venstres ektefødte barn
Trontale- og finansdebatt
Stortinget, 6. mars 1922


1919

Emil Stang d.y.
Et revolusjonært sosialdemokratisk parti
(oversatt fra tysk) Den kommunistiske Internasjonalens 1. kongress
Petrograd, 2. mars 1919


1918

Gunnar Knudsen
Venstres program
Foredrag i Skien
25. august 1918


1915

Edvard Bull
Krig og revolution
Trondhjems Socialistlag, 10. januar 1915