VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

kristendom

50 talar med dette nøkkelordet


2017

Erna Solberg
Nåde
Tale under reformasjonsjubileets jubileumsforestilling i Johanneskirken
Bergen, 4. mars 2017


2016

Harald 5
Ønsketreet
Nyttårstale
NRK1 og TV2, 31. desember 2016


Linda Hofstad Helleland
Et historisk kirkemøte
Tale under åpningen av Kirkemøtet
Trondheim, 6. april 2016


2015

Ole Christian Kvarme
Israel, folkene og Bibelens løfter
Foredrag ved Bispemøtets åpning
Oslo, 26. oktober 2015


2014

Jonas Gahr Støre
Vår kristne og humanistiske arv - hva slags folk blir vi av det?
Bispemøte
Trondheim, 21. mai 2014


2013

Knut Arild Hareide
Visjonær forandring
KrFs lokallagslederkonferanse
Gardermoen, 26. januar 2013


2011

Knut Arild Hareide
Kva vi skal kjennast ved
Landsstyremøte i KrF
Økern, 4. november 2011


Halvor Nordhaug
Salige er de som skaper fred
Minnemarkering for 22.07
Torgalmenningen, Bergen, 21. august 2011


2009

Dagfinn Høybråten
Veien videre for KrF
KrFs Landsstyremøte
Oslo, 7. november 2009


Francis Sejersted
Uforanderlig vrangvillighet
Tale ved overrekkelsen av Fritt Ords Pris 2009 til Nina Karin Monsen
Oslo, 5. mai 2009


2007

Gunnar Stålsett
En åpen og inkluderende folkekirke
Senterpartiets Landsmøte
Lillehammer, 16. mars 2007


2006

Jonas Gahr Støre
Å skape et nytt og større "vi"
Besøk til World Islamic Missions moské i regi av Islamsk Råd Norge
Oslo, 8. desember 2006


2005

Kjell Magne Bondevik
Sette nye gyldne spor i det norske samfunn
Tale til KrF's landsmøte
Tønsberg, 22. april 2005


2004

Kjell Magne Bondevik
I spissen for et arbeid av uvanlig stor samfunnsmessig betydning
Minneord i Ludvig Karlsens begravelse
Trefoldighetskirken, Oslo, 26. mars 2004


2003

Valgerd Svarstad Haugland
Historiske røter og dagens vokster
850-årsjubileet for opprettinga av erkebispesetet i Nidaros
Øysteinsalen, Erkebispegården i Trondheim, 26. juli 2003


2001

Gunnar Stålsett
Tro, håp og kjærlighet
Ved vielsen av H.K.H. kronprins Haakon og Fr. Mette-Marit Tjessem Høiby
Oslo domkirke, 25. august 2001


2000

Gunnar Stålsett
Håp for fattige?
Preken ved Stortingets åpning
Oslo Domkirke, 2. oktober 2000


1998

Gunnar Stålsett
Er kampen over? Kirken og fagbevegelsen
1.mai-tale
Kampen kirke, Oslo, 1. mai 1998


1996

Inge Lønning
Ondskapen og dumheten
Tale ved mottagelsen av Lisl og Leo Eitingers pris for gjensidig religiøs forståelse
Nobelinstituttet, Oslo, 17. november 1996


1995

Harald 5
Selve bunnstokken i samfunnsbygget
Kristningsjubileet
Moster, 3. juni 1995


1994

Harald 5
Vi må stå sammen som ett folk
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1994


1987

Andreas Aarflot
Skal kirken tale eller tie
Kirkeakademiet
Bergen, februar 1987


Kåre Willoch
Kirkens politiske engasjement
Kirkeakademiet
Bergen, februar 1987


1985

Berge Furre
Jordas fordømde - og vårt håp
Preken
Tromsø domkirke, 1. mai 1985


1982

Pål Steigan
I begynnelsen skapte mennesket Gud i sitt bilde
Foredrag
Bø i Telemark, januar 1982


1974

Trygve Bull
Menneskene må også erobres innenfra
Stiftelsesmøte for Fremtiden i våre hender
Nadderudhallen, 25. april 1974


1947

Johan Falkberget
Vær barmhjertig
NRK radio, 31. desember 1947


1946

Gunnar Jahn
I lyset av kallet
Tildeling av Nobels fredspris til John Raleigh Mott
Oslo, 10. desember 1946


1943

Vidkun Quisling
En ny tid lyser over alle jordens topper
10 års-dagen for NS stiftelse
17. mai 1943


Francis Bull
Til en flokk Tysklandsfarere
Grini, 1943


1942

Johan Ludwig Mowinckel
The fight of the Norwegian Church
Tale ved The World Council of Churches
New York, 4. november 1942


1941

Vidkun Quisling
Kampen mellem arier og jødemakt
Frankfurt, 28. mars 1941


Sigrid Undset
Kristen kultur
Ved mottakelsen av Christian Culture Award
Assumption College, Worcester, Massachusets, USA, 1941


1940

Ludvig Hope
Vår kristne arv
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


Johan Støren
Troskap
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


Lyder Brun
Universitetet som arbeids- og livsfellesskap
Universitetets årsfest
Oslo, 2. september 1940


Eivind Berggrav
Indre fred
Tale av biskop Berggrav i Oslo radio
14. april 1940


1936

Johan H. Andresen
Rikets grunnvold
Olsokstevne
Tolga, 2. august 1936


1933

Arnulf Øverland
Kristendommen - den tiende landeplage
Studentersamfundet, Oslo, 21. januar 1933


1930

Ole Hallesby
Hvorved skal vi seire? (etter originalmanus)
Indremisjonsforbundets landsvennestevne
Stiklestad, 14. august 1930


Ole Hallesby
Hvorved skal vi seire? (restaurert versjon)
Indremisjonsforbundets landsvennestevne
Stiklestad, 14. august 1930


Fredrik Paasche
Olav Haraldsson
Den norske kirkes 900-årsjubileum
Nidaros Domkirke, Trondheim, 29. juli 1930


1914

Nikolaus Gjelsvik
Den frilynde ungdomsrørsla
Årsmøtefesten for Norigs mållag og Norigs ungdomslag
Oslo, 5. juli 1914


Anders Hovden
Heidra far din og mor di
Noregs Ungdomslags landsstevne
Vår Frelsers Kirke, Oslo, 1914


1913

Anders Hovden
Kristendom og norskdom
Nyttårstale
Melhus Kirke, 31. desember 1913


1906

Anders Hovden
Gud tenkte det til det gode
Reykjavik Domkirke, 1906


1905

Peter Hognestad
Gud er attaat
17. mai 1905


1902

Anders Hovden
Den 17de mai
17. mai 1902


1901

Anton Christian Bang
Det nye Aarhundrede
Nyttårsgudstjeneste
Kristiania domkirke, 1. januar 1901


1884

Christopher Bruun
Kristendom og Politik
Studentersamfundet, Christiania, 8. november 1884