VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Juni

207 talar er haldne i juni


1978

Odvar Nordli
Smertefull omstilling
Debatt om tillegg til langtidsprogrammet og revidert nasjonalbudsjett
Stortinget, 8. juni 1978


1975

Per Lønning
Abortloven krenker Skaperens livslover
Avskjedstale som biskop
1. juni 1975


1972

Knut Frydenlund
Tilslutning til Det Europeiske Fellesskap
Stortinget, 6. juni 1972


1971

Trygve Bratteli
Innledningen til en ny og interessant fase i norsk industri­historie
Åpning av prøveproduksjon på Ekofisk-feltet
Ombord på "Gulftide" i Nordsjøen, 9. juni 1971


1962

Eyvin Dahl
Adam Egede-Nissen
Kåseri i Kringkastingen
NRK radio, 29. juni 1962


1959

Einar Gerhardsen
Maktkonsentrasjonen i storbankens ledelse (utdrag)
Sandefjord, 7. juni 1959


1956

Jens Bjørneboe
Tale til årets russ
Kulturaften i Universitetets aula
Oslo, 8. juni 1956


1955

Haakon 7
En saga som alle nordmenn siden har levet efter
Avduking av en minneplate som markerte at 1000 år var gått siden slaget på Rastarkalv i år 955.
Frei, Nord-Møre, 19. juni 1955


1954

Oscar Torp
Kameratskap og sunn konkurranseglede
50-årshilsen til Norges Fotballforbund
11. juni 1954


1952

Halvard Lange
Det tyske problem
Stortinget, 16. juni 1952


1946

Haakon 7
Et nytt bindeledd i vennskapet mellom våre folk
Åpningen av Svinesundbroen
15. juni 1946


Sigurd Evensmo
Spørsmålet fra de døde
Avdukning av bauta over Harald Dølerud
Hval kirkegård, Ådal, 2. juni 1946


1945

Haakon 7
Til de forente nasjoners styrker i Oslo
Oslo, 30. juni 1945


Gunnar Jahn
Krigen og Norges økonomi
Foredrag i Statsøkonomisk Forening
22. juni 1945


Johan Scharffenberg
Tale til Kong Haakon
Slottsbakken, Oslo, 9. juni 1945


Einar Gerhardsen
Kongens hjemkomst
Oslo, 7. juni 1945


Haakon 7
Sammen om de store ting
Ved ankomsten til Oslo
7. juni 1945


Ole Hallesby
Da kongen kom
Storsalen, Oslo, 7. juni 1945


Ole Hallesby
Et overraskende tilbakeblikk
NRK radio, 3. juni 1945


Gunnar Ousland
Fagorganisasjonens problemstilling i dag
Innledning på LOs representantskapsmøte
Oslo, juni 1945


1944

Haakon 7
On the Establishment of the United Nations
Presselunsj
London, 7. juni 1944


Haakon 7
Krigen er gått inn i en ny fase
Til det norske folk på invasjonsdagen (D-dagen)
Radiotale, 6. juni 1944


1942

Toralv Øksnevad
Et halvt års løgnpropaganda
London Radio, 21. juni 1942


Arne Ording
To år efter Narvik
London radio
9. juni 1942


1941

Toralv Øksnevad
De som er med oss -
London Radio, 29. juni 1941


Gulbrand Lunde
Til kamp mot bolsjevismen!
Nytorget i Oslo, 26. juni 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene VII
London Radio, 13. juni 1941


1940

Johan Nygaardsvold
Tap ikke motet!
London radio, 25. juni 1940


Carl Joachim Hambro
Ett folk, ett land, en konge
BBC, London, 22. juni 1940


Haakon 7
Til norske kvinner og menn
Kongen taler etter at Kongen, Kronprinsen og Regjeringen hadde måttet forlate Norge.
London, 16. juni 1940


Halvdan Koht
Kongen og regjeringen forlater landet
Radiosending fra Tromsø, 9. juni 1940


Jacob Stenersen Worm-Müller
Vi selv og våre hjem
Radiotale
London, juni 1940


1939

Gunnar Jahn
Oss selv og vårt forhold til arbeidet
Bordtale holdt ved statistikermøte
Oslo, juni 1939


1938

Haakon 7
Til bondetoget
Oslo, 11. juni 1938


1937

Carl Joachim Hambro
«Rettskrivningen» av 1938
Debatt om rettskrivningsreform.
Stortinget, 25. juni 1937


1935

Johan Ludwig Mowinckel
Venstrepolitikk mot marxistisk og annen reaksjon
Stortinget, 6. juni 1935


1933

Jon Sundby
Lønnsomhetslinjen
Stortinget, 30. juni 1933


1932

Johan Ludwig Mowinckel
Quislingsaken
Stortinget, 30. juni 1932


1931

Einar Gerhardsen
Hva skal vi gjøre med judasene?
Rådhusplassen i Porsgrunn, 4. juni 1931


1926

Fridtjof Nansen
Avrustning av det menneskelige sinn
Nordisk radiokveld arrangert av Kvinnenes Internasjonale Liga for Fred og Frihet
NRK radio, juni 1926


1924

Henry W. Kristiansen
Vi seirer til slutt - tross alt.
Oslo lagmannsrett, juni 1924


Peder Furubotn
Vi lar oss ikke skremme
Oslo lagmannsrett, juni 1924


1923

Erling Falk
Et kommunistisk masseparti
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 18. juni 1923


Lars Eskeland
Island og Færøyane og Grønland
Landsmøte i Norsk Bondelag, Stavanger, 16. juni 1923


Martin Tranmæl
Radikaliseringen i Norge er anticentralistisk
Utvidet plenumsmøte, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 14. juni 1923


Erling Falk
Falske beskyldninger
Utvidet plenum, eksekutivkomiteen i Den kommunistiske internasjonalen
Moskva, 13. juni 1923


1919

Alfred Madsen
Bergverkernes socialisering
Grubearbeidernes Konferance
Trondhjem, 28. juni 1919


1913

Fredrikke Marie Qvam
Følg vort Exempel!
Den Internationale Kvindestemmerets-Alliances 7de Kongres
Budapest, juni 1913


Fredrikke Marie Qvam
Norway
Den Internationale Kvindestemmerets-Alliances 7de Kongres
Budapest, juni 1913


1908

Knut Hamsun
Tale paa Henrik Wergelands Hundredeaarsdag
Nationaltheateret, 17. juni 1908


1907

Wollert Konow (H)
Vi gaar skridtvis frem
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 14. juni 1907


Andreas Hansson
Indskrænket stemmeret er ingen demokratisk reform
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 14. juni 1907


Johan Castberg
En stor social retfædighedssag
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 14. juni 1907


Ole Olsen Malm
Kvindens natur
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 14. juni 1907


Christian Holtermann Knudsen
Stemmeret er en menneskeret
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 14. juni 1907


Ole Olsen Malm
Nationalt selvmord
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 14. juni 1907


Alfred Eriksen
Et bedre, et lykkeligere, sterkere samfund
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 14. juni 1907


Fredrik Stang d.y.
I styrelsen skal alle interesser og alle synsmaader tage del
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 14. juni 1907


Aasulv Olsen Bryggesaa
Kvinderne staar fuldstændig ved siden af mændene
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 14. juni 1907


1906

Bjørnstjerne Bjørnson
Nordens Fremtid
Skamlingsbanken, 4. juni 1906


1905

Christian Michelsen
7. juni-beslutningene
Stortinget, 7. juni 1905


Carl Christian Berner
7. juni-beslutningene
Stortinget, 7. juni 1905


1903

Johan Castberg
Den politiske Stilling og Arbeidernes Program
Stortingsvalget
Lillehammer, 28. juni 1903


1897

Bjørnstjerne Bjørnson
Øg Æresfølelsen, og vi skal sejre stort!
Amtsvenstremødet
Lillehammer, 20. juni 1897


1893

Viggo Ullmann
Stemmeret og fremskridt gaar haand i haand
Tale for kvindestemmeret i Stortinget
Stortinget, 28. juni 1893


1892

Bjørnstjerne Bjørnson
Folkenes ret til Fred
Sorø, 26. juni 1892


1891

Evald Rygh
Ingen Indtægtsskat til Staten!
Kristiania , 21. juni 1891


Ole Andreas Furu
Om diplomatiske Sager og almindelig Stemmeret
Skøienlunden, Kristiania , 21. juni 1891


1890

Nils Christian Egede Hertzberg
Stene for Brød
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Peder Tobias Eiesland
Kristendommen er reformativ
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Viggo Ullmann
"Offentlige Mænd" og "Offentlige Kvinder"
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Peder Tobias Eiesland
Det er nu den individuelle Friheds Tid
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Nils Christian Egede Hertzberg
Kvindelighed og Ridderlighed
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 6. juni 1890


Vilhelm Andreas Wexelsen
Stemmeret for Kvinder 1
Stortinget, 5. juni 1890


Viggo Ullmann
Kvindens Samfundsopgave
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 5. juni 1890


A. H. Hval
Ydre Lighed er skadelig og umoralsk
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 5. juni 1890


Peder Tobias Eiesland
Kvinderne forlanger sin Ret
Debatt om stemmerett for kvinner
Stortinget, 5. juni 1890


Sofus Arctander
Stemmeret for Kvinder
Stortinget, 5. juni 1890


Johan Christian Heuch
Undtagen fra Offentligheden
Stortinget, 5. juni 1890


1886

Bjørnstjerne Bjørnson
Det norske Hjertelag
Kristiania, 5. juni 1886


1885

Henrik Ibsen
Det adelige Element
Trondhjem, 14. juni 1885


Lars Oftedal
Gift i Læsernes Bryst
Stortinget, 10. juni 1885


1882

Oscar II
Jeg vil værge om Grundloven
Tale ved Stortingets oppløsning
21. juni 1882


1881

Bjørnstjerne Bjørnson
Vort Forhold til Sverige
Lillestrømmen, 25. juni 1881


1880

Johan Sverdrup
Kongens Veto
Stortinget, 7. juni 1880


1877

Søren Jaabæk
At "modtage, hvad der tilbydes"
Debatt om kongelig sanksjonrett i grunnlovssaker
Stortinget, 11. juni 1877


1869

Anton Martin Schweigaard
Om Jernbaneanlæg
Stortinget, 14. juni 1869


1867

Bjørnstjerne Bjørnson
For Nordslesvigerne
Kristiania, 13. juni 1867


1863

Anton Martin Schweigaard
Hvor Folket er frit, vil det i Gjerningen tage del i Alt
Odelstinget, 6. juni 1863


1862

Johan Sebastian Welhaven
Seir og Held for Danmarks retfærdige sag!
Tale ved en fest i Rosenborg Have ved avslutningen av et Studentertog til Lund og København.
13. juni 1862


1856

Johan Sebastian Welhaven
Vort Norden er Eenhed!
Tale etter det norske studentertog til Sverige
Christiania, 23. juni 1856


Johan Sebastian Welhaven
Broderskab i Norden
Tale til det norske studentertog i Sverige
Uppsala, 12. juni 1856


Johan Sebastian Welhaven
Den rette Samdrægtigheds Aand
Tale til det norske studentertog i Sverige
Kalmar, 10. juni 1856


1855

Bernhard Dunker
De Mænd, som ingen Stemme har
Høyesteretts behandling av saken mot thranittene
Christiania, 14. juni 1855


1851

Frits Jensen
En Trang til at erkjendes som frie og nyttige Borgere
Tale til Stortingets arbeidskomite ved overrekkelsen av en adresse fra arbeidernes Lilleting
Stortinget, 16. juni 1851


1850

Johan Sebastian Welhaven
En Haabets Fest
Tale i anledning av at kronprins, senere kong Carl 15, blir viet til prinsesse Louise av Holland.
Universitetet i Christiania, 19. juni 1850


1847

Johan Sebastian Welhaven
Et Ildvand, der fortærer Folket
Årsmøte i Den norske Forening mod Brændeviinsdrik
Logebygningens Festivitetslokale, Christiania, 18. juni 1847


1839

Henrik Wergeland
Forslag til Ophævelsen af Grundlovens § 2, sidste Passus
Innlegg i Stortingets debatt om jødeparagrafen
Stortinget, 28. juni 1839


1828

John Neergaard
Nødvendige Oplysninger om Valgforretningerne
Skriftlig votum ad. ny valglov
Stortinget, 10. juni 1828


Hans Riddervold
Grundlovens Aand, og vidløftigere Bestemmelser angaaende Valgene
Stortinget, 3. juni 1828